Bước tới nội dung

Từ điển mở Wiktionary
Xem thêm: , , पे

Chữ Devanagari[sửa]


U+092A, प
DEVANAGARI LETTER PA

[U+0929]
Devanagari
[U+092B]

Cách phát âm[sửa]

Mô tả[sửa]

(pa)

 1. Chữ cái Devanagari thể hiện phụ âm p /p/.

Tiếng Balti[sửa]

Ả Rập پ
Tạng (pa)
Devanagari

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(pa)

 1. Phụ âm thứ 19 trong tiếng Balti, viết bằng chữ Devanagari.
  पोˇलोˇཔོ་ལོ (po lo)bóng

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Richard Keith Sprigg (2002) Balti-English English-Balti Dictionary, Psychology Press, →ISBN

Tiếng Bhojpur[sửa]

Devanagari
Kaithi 𑂣 (pa)

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(pa)

 1. Phụ âm thứ 3 trong tiếng Bhojpur, viết bằng chữ Devanagari.
  भोजपुरीbhōjputiếng Bhojpur

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Toby Anderson (2019), Bhojpuri – Hindi Dictionary, , SIL International

Tiếng Dhivehi[sửa]

Thaana ޕ (p)
Dives Akuru 𑤠
Devanagari

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ga)

 1. Phụ âm thứ 22 trong tiếng Dhivehi, viết bằng chữ Devanagari.
  पाकुޕާކު (ku)công viên

Xem thêm[sửa]

Tiếng Dogri[sửa]

Devanagari
Takri 𑚞
Dogri 𑠞
Nastaliq پ

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(pa)

 1. Phụ âm thứ 21 trong tiếng Dogri, viết bằng chữ Devanagari.
  पूंāpū̃bản thân

Xem thêm[sửa]

Tiếng Hindi[sửa]

Devanagari
Kaithi 𑂣
Newa 𑐥

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(pa)

 1. Phụ âm thứ 22 trong tiếng Hindi.
  क्षpakṣchất lượng

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. R.C. Tiwari, R.S. Sharma & Krishna Vikal (1993) Hindi-English, English-Hindi dictionary, New York: Hippocrene Books, →ISBN

Tiếng Ho[sửa]

Warang Citi 𑢸 𑣘
Devanagari
Bengal
Odia ପ୍
Latinh P p
Telugu

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(pa)

 1. Phụ âm thứ 20 trong tiếng Ho, viết bằng chữ Devanagari.
  पुति𑣘𑣃𑣕𑣂 (puti)sách

Xem thêm[sửa]

Tiếng Kashmir[sửa]

Ả Rập پ (p)
Devanagari
Sharada 𑆥

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(p)

 1. Phụ âm thứ 18 trong tiếng Kashmir, viết bằng chữ Devanagari.
  तॖpatụsau

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Zahira Atwal (2000) Kasmiri-English Dictionary for Second Language Learners, Manasagangotri, Mysore, India: Central Institute of Indian Languages, tr. 64

Tiếng Konkan[sửa]

Devanagari
Kannada (pa)
Malayalam (pa)
Ả Rập پ
Latinh P p
Brahmi 𑀧
Modi 𑘢

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(pa)

 1. Phụ âm thứ 21 trong tiếng Konkan, viết bằng chữ Devanagari.
  pathađường, lối

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Angelus Francis Xavier Maffei (1990) Konkani-English Dictionary, New Delhi - Madras: Asian Educational Services, tr. 67

Tiếng Magar Đông[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(pa)

 1. Phụ âm thứ 20 trong tiếng Magar Đông, viết bằng chữ Devanagari.
  यहोसापाyahosaapaatvua Giô-sa-phat trong Kinh Thánh

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Wycliffe Bible Translators (2022), पुर्वीय मगर, मट्‌टी 1 (bằng tiếng Magar Đông)

Tiếng Magar Tây[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(pa)

 1. Phụ âm thứ 20 trong tiếng Magar Tây, viết bằng chữ Devanagari.
  ट्‍टpattatất cả

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Andrea Csepe (eds.) (2018), Magar – Nepali – English - Hungarian Dictionary, , SIL International

Tiếng Maithil[sửa]

Wikipedia tiếng Maithil có bài viết về:
Devanagari
Tirhuta 𑒣
Kaithi 𑂣
Newa 𑐥

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(pa)

 1. Phụ âm thứ 21 trong tiếng Maithil, viết bằng chữ Devanagari.
  ढ़बpaṛhabđọc, học

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Pt. Govind Jha (1999) Kalyani Kosh : Maithili-English Dictionary, tr. 362

Tiếng Marathi[sửa]

Devanagari
Modi 𑘢 (pa)

Cách phát âm[sửa]

 • IPA(ghi chú): /pə/
 • (tập tin)

Chữ cái[sửa]

(pa)

 1. Phụ âm thứ 20 trong tiếng Marathi, viết bằng chữ Devanagari.
  pathđường, lối

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. James Thomas Molesworth & Baba Padmanji (1863) A compendium of Molesworth's Marathi and English dictionary, Bombay: Bombay Education Society, tr. 247

Tiếng Mundari[sửa]

Devanagari
Bengal
Odia ପ୍
Latinh P p

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(pa)

 1. Phụ âm thứ 23 trong tiếng Mundari, viết bằng chữ Devanagari.
  ढ़वएआpadv'ē'āđọc

Xem thêm[sửa]

Tiếng Nepal[sửa]

Wikipedia tiếng Nepal có bài viết về:
Devanagari
Newa 𑐥

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(pa)

 1. Phụ âm thứ 21 trong tiếng Nepal, viết bằng chữ Devanagari.
  नेपाlaNepal

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Ralph Lilley Turner (1931) A Comparative And Etymological Dictionary Of The Nepali Language, London, tr. 355

Tiếng Newa[sửa]

Wikipedia Newar có bài viết về:
Newa 𑐥
Devanagari

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(pa)

 1. Phụ âm thứ 21 trong tiếng Newa, viết bằng chữ Devanagari.
  तिंpatiṃngón tay

Xem thêm[sửa]

Tiếng Pali[sửa]

Latinh P p
Brahmi 𑀧 (pa)
Devanagari
Bengal (pa)
Sinhala (pa)
Miến (pa)
Thái (pa)
Lanna (pa)
Lào (pa)
Khmer (pa)
Chakma 𑄛 (pa)

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(pa)

 1. Phụ âm thứ 21 trong tiếng Pali, viết bằng chữ Devanagari.
  पालिliPāli

Xem thêm[sửa]

Tiếng Pangwala[sửa]

Devanagari
Takri 𑚞

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(pa)

 1. Phụ âm thứ 21 trong tiếng Pangwala, viết bằng chữ Devanagari.
  पंगवाड़ीgawāṛītiếng Pangwala

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Wycliffe Bible Translators (2023), Walangi, मत्ती 1 (bằng tiếng Pangwala)

Tiếng Phạn[sửa]

Devanagari
Bali
Bengal
Bhaiksuki 𑰢
Brahmi 𑀧
Grantha 𑌪
Gujarat
Gurmukhi
Java
Kawi 𑼦 (𑼦)
Kharosthi 𐨤
Khmer
Kannada
Lanna
Lào
Mã Khâm 𑱾
Mãn Châu ᢒᠠ
Malayalam
Modi 𑘢
Miến
Nandinagari 𑧂 (𑧂)
Newa 𑐥
Odia
Bát Tư Ba
Saurashtra
Sharada 𑆥
Tất Đàm 𑖢
Sinhala (pa)
Tamil (pa)
Telugu (pa)
Thái
Tạng (pa)
Tirhuta 𑒣

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(pa)

 1. Phụ âm thứ 21 trong tiếng Phạn, viết bằng chữ Devanagari.
  प्apnước

Xem thêm[sửa]

Tiếng Santal[sửa]

Ol Chiki (p)
Devanagari
Bengal
Odia

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(p)

 1. Phụ âm thứ 22 trong tiếng Santal, viết bằng chữ Devanagari.
  पॆ (pe)số 3

Xem thêm[sửa]

Tiếng Saraiki[sửa]

Ả Rập پ (p)
Devanagari
Gurmukhi

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(pa)

 1. Phụ âm thứ 30 trong tiếng Saraiki, viết bằng chữ Devanagari.
  تَپ (tap)sốt

Xem thêm[sửa]

Tiếng Shina[sửa]

Ả Rập پ
Devanagari

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(pa)

 1. Phụ âm thứ 31 trong tiếng Shina, viết bằng chữ Devanagari.
  श्योनॊپشِیونۆ‎ (paśyōno)xem

Xem thêm[sửa]

Tiếng Sindh[sửa]

Ả Rập پ‎
Devanagari
Sindh 𑋒
Khojki 𑈟
Gurmukhi

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(p)

 1. Phụ âm thứ 29 trong tiếng Sindh, viết bằng chữ Devanagari.
  नुpanu

Xem thêm[sửa]