Bước tới nội dung

Từ điển mở Wiktionary

Chữ Devanagari

[sửa]

U+091A, च
DEVANAGARI LETTER CA

[U+0919]
Devanagari
[U+091B]

Cách phát âm

[sửa]

Mô tả

[sửa]

(ca)

 1. Chữ Devanagari ca.

Tiếng Aka-Jeru

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 4 trong tiếng Aka-Jeru, viết bằng chữ Devanagari.
  एऽखमोècakhamogià,

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. The Rosetta Project (2010) Aka-Jeru Swadesh List, A Long Now Foundation Library of Human Language

Tiếng Avesta

[sửa]
Avesta 𐬗 (c)
Gujarat
Devanagari

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(č̌)

 1. Phụ âm thứ 13 trong tiếng Avesta, viết bằng chữ Devanagari.
  चिस्ति𐬗𐬌𐬯𐬙𐬌 (cisti)ý thức

Xem thêm

[sửa]

Liên từ

[sửa]

(č̌)

 1. .

Tham khảo

[sửa]
 1. Joseph H. Peterson (1995) Dictionary of most common AVESTA words


Tiếng Balti

[sửa]
Ả Rập چ
Tạng (ca)
Devanagari

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ča)

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Balti, viết bằng chữ Devanagari.
  ब्चुབཅུ (bcu)10

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Richard Keith Sprigg (2002) Balti-English English-Balti Dictionary, Psychology Press, →ISBN, tr. 38

Tiếng Bantawa

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Bantawa, viết bằng chữ Devanagari.
  camalương thực

Xem thêm

[sửa]

Danh từ

[sửa]

(ca)

 1. Thóc, lúa.

Tham khảo

[sửa]
 1. Werner Winter (2003) A Bantawa Dictionary, Walter de Gruyter, →ISBN, tr. 10

Tiếng Bhil

[sửa]
Devanagari
Gujarat

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Bhil, viết bằng chữ Devanagari.
  चाम्डौmḍauda

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Werner Winter Varghese, Bezily P. D., Sunil Kumar (2017) Noira Bhils and a Few Other Groups: A Sociolinguistic Study, Dallas, Texas: SIL International, tr. 30

Tiếng Bhojpur

[sửa]
Devanagari
Kaithi 𑂒 (ca)

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Bhojpur, viết bằng chữ Devanagari.
  चानीkim loại bạc

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Toby Anderson (2019), Bhojpuri – Hindi Dictionary, , SIL International

Tiếng Bodo (Ấn Độ)

[sửa]
Devanagari
Latinh C c
Bengal

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(co)

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Bodo, viết bằng chữ Devanagari.

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Dr. Kamal Bodosa et al. (2023) Anglo-Bodo Dictionary[1]

Tiếng Camling

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Camling, viết bằng chữ Devanagari.

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Chhattisgarh

[sửa]
Devanagari
Oriya

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Chhattisgarh, viết bằng chữ Devanagari.

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Dhivehi

[sửa]
Thaana ޗ (c)
Dives Akuru 𑤒
Devanagari

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(cha)

 1. Phụ âm thứ 24 trong tiếng Dhivehi, viết bằng chữ Devanagari.
  चाबीޗާބީ ()cây cuốn dây

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Dogri

[sửa]
Devanagari
Takri 𑚏
Dogri 𑠏
Nastaliq چ

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Dogri, viết bằng chữ Devanagari.
  मच्छीmacchīcon

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Hindi

[sửa]
Devanagari
Kaithi 𑂒
Newa 𑐔

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Hindi.
  चर्चcarcnhà thờ, giáo hội

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. R.C. Tiwari, R.S. Sharma & Krishna Vikal (1993) Hindi-English, English-Hindi dictionary, New York: Hippocrene Books, →ISBN

Tiếng Ho

[sửa]
Warang Citi 𑢯 𑣏
Devanagari
Bengal
Oriya
Latinh C c
Telugu

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Ho, viết bằng chữ Devanagari.
  तोम𑢯𑣕𑣉𑣖ô,

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Jarawa

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 2 trong tiếng Jarawa, viết bằng chữ Devanagari.
  चोकोगेरेčokogeremáy bay trực thăng

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. M R Ranganatha, V R Rajasingh (2000) A Handbook of Jarawa Language, Central Institute of Indian Languages, →ISBN, tr. 151

Tiếng Kashmir

[sửa]
Ả Rập چ (c)
Devanagari
Sharada 𑆖

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ča)

 1. Phụ âm thứ 4 trong tiếng Kashmir, viết bằng chữ Devanagari.
  बतॖच्بَطٕچ (baطục)vịt mái

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Zahira Atwal (2000) Kasmiri-English Dictionary for Second Language Learners, Manasagangotri, Mysore, India: Central Institute of Indian Languages, tr. 33

Tiếng Konkan

[sửa]
Devanagari
Kannada (ca)
Malayalam (ca)
Ả Rập چ
Latinh C c
Brahmi 𑀘
Modi 𑘓

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Konkan, viết bằng chữ Devanagari.
  न्द्रcandramặt trăng

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Angelus Francis Xavier Maffei (1990) Konkani-English Dictionary, New Delhi - Madras: Asian Educational Services, tr. 40

Tiếng Korku

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Korku, viết bằng chữ Devanagari.

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Kullu

[sửa]
Devanagari
Takri 𑚏

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Kullu, viết bằng chữ Devanagari.

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Kullui-English-Russian Dictionary, Pahari languages, 2023

Tiếng Magar Đông

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Magar Đông, viết bằng chữ Devanagari.
  परमप्रभुये अगमवक्‍तालकीङ ङाक्‍न पुरा छान्‍की डेम इसे छान्‍ हो:
  paramaprabhuye agamavak‍taalakeen naak‍ch vachan pura chhaan‍kee dem ise chhaan‍ch ho:
  Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng-nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên-tri mà phán rằng: (Ma-thi-ơ 1:22)

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Wycliffe Bible Translators (2022), पुर्वीय मगर, मत्ती 1 (bằng tiếng Magar Đông)

Tiếng Magar Tây

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Magar Tây, viết bằng chữ Devanagari.
  चाहाtrà

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Andrea Csepe (eds.) (2018), Magar – Nepali – English - Hungarian Dictionary, , SIL International

Tiếng Maithil

[sửa]
Wikipedia tiếng Maithil có bài viết về:
Devanagari
Tirhuta 𑒔
Kaithi 𑂒
Newa 𑐔

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Maithil, viết bằng chữ Devanagari.
  चित्रcalatrađiện ảnh

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Pt. Govind Jha (1999) Kalyani Kosh : Maithili-English Dictionary, tr. 188

Tiếng Marathi

[sửa]
Devanagari
Modi 𑘓

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 5 trong tiếng Marathi, viết bằng chữ Devanagari.
  cavavị

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. James Thomas Molesworth & Baba Padmanji (1863) A compendium of Molesworth's Marathi and English dictionary, Bombay: Bombay Education Society, tr. 163

Tiếng Marwar

[sửa]
Devanagari
Ả Rập چ
Mahajan 𑅙

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Marwar, viết bằng chữ Devanagari.
  चंचcañcmỏ chim

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Vijay Raj Dewra, Radhe Vaishnav, Suchita Surana, Umaid Singh Inda, Naresh Khatri, Pooja Rathore, Praveen Arya, Kapil Dev, Nisha Chawriya, Ritu Sisodya, Rajendra Suthar, Vinod Soni (biên tập viên) (2019), Marwari – English Dictionary, , SIL International. Project LEARN

Tiếng Mundari

[sửa]
Devanagari
Bengal
Oriya
Latinh C c

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 7 trong tiếng Mundari, viết bằng chữ Devanagari.
  cakangồi

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Enike Amina Wani, Martin Lomu Goke & Tim Stirtz (2013), Mundari-English Dictionary, C, SIL International

Tiếng Nepal

[sửa]
Wikipedia tiếng Nepal có bài viết về:
Devanagari
Newa 𑐔

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Nepal, viết bằng chữ Devanagari.
  चीनियाँniyā̃tiếng Trung Quốc

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Ralph Lilley Turner (1931) A Comparative And Etymological Dictionary Of The Nepali Language, London, tr. 162

Tiếng Newa

[sửa]
Wikipedia Newar có bài viết về:
Newa 𑐔
Devanagari

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Newa, viết bằng chữ Devanagari.
  चाcāđêm

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Paharia Kumarbhag

[sửa]
Devanagari
Bengal

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Paharia Kumarbhag, viết bằng chữ Devanagari.

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Dravidian family: Northeastern group (2 lists)[2], The Global Lexicostatistical Database, 2011-2016

Tiếng Paharia Sauria

[sửa]
Devanagari
Bengal

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Paharia Sauria, viết bằng chữ Devanagari.

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Dravidian family: Northeastern group (2 lists)[3], The Global Lexicostatistical Database, 2011-2016

Tiếng Pali

[sửa]

Chữ viết khác

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Pali, viết bằng chữ Devanagari.
  चिमिcimivẹt, két

Trợ từ

[sửa]

(ca)

 1. .

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Pangwala

[sửa]
Devanagari
Takri 𑚏

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Pangwala, viết bằng chữ Devanagari.
  तसे धाणि यूसुफ, जे धर्मी मेह्‍णु थिआ से तेस बदनाम करण न चहन्ताथ। त तेन मठे तेस छड़ देणे सोचु।
  tase dhaani yoosuph, je dharmee meh‍nu thia se tes badanaam karan na chahantaath. ta ten mathe tes chhad dene sochu.
  Giô-sép, chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. (Ma-thi-ơ 1:19)

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Wycliffe Bible Translators (2023), Walangi, मत्ती 1 (bằng tiếng Pangwala)

Tiếng Phạn

[sửa]
Wikipedia tiếng Phạn có bài viết về:

Chữ viết khác

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Phạn, viết bằng chữ Devanagari.
  क्रcakrabánh xe

Xem thêm

[sửa]

Liên từ

[sửa]

(ca)

 1. , cả, cũng,...
  अविर् अश्वाश् avir aśvāś cacừu ngựa

Hậu duệ

[sửa]
 • Tiếng Kalash: že
 • Tiếng Pali: ca

Tham khảo

[sửa]
 1. Monier Williams (1899) A Sanskrit–English Dictionary, Oxford: At the Clarendon Press, tr. 380

Tiếng Rangpur

[sửa]
Bengal (so)
Devanagari

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

()

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Rangpur, viết bằng chữ Devanagari.
  चुलिচুলি (suli)tóc

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Toby Anderson (2020), Kamta – Bengali Dictionary, , SIL International

Tiếng Raute

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Raute, viết bằng chữ Devanagari.

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Jana Fortier (2019) A Comparative Dictionary of Raute and Rawat: Tibeto-Burman Languages of the Central Himalayas, Department of South Asian Studies, Harvard University, →ISBN

Tiếng Santal

[sửa]
Ol Chiki (c)
Devanagari
Bengal
Oriya

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(c)

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Santal, viết bằng chữ Devanagari.
  चोᱳᱞᱚ (colô)sự sống

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Saraiki

[sửa]
Ả Rập چ (c)
Devanagari
Gurmukhi

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 7 trong tiếng Saraiki, viết bằng chữ Devanagari.
  वीوِچ (vic)trong

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Sherpa

[sửa]
Tạng (tsa)
Devanagari

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(tsa)

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Sherpa, viết bằng chữ Devanagari.
  चोཙོhồ, ao

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Nicolas Tournadre, Lhakpa Norbu Sherpa, Gyurme Chodrak & Guillaume Oisel (2009) Sherpa-English English-Sherpa Dictionary with Literary Tibetan and Nepali Equivalents, Kathmandu, Nepal: Vajra Publications, →ISBN, tr. 120

Tiếng Shina

[sửa]
Ả Rập چ
Devanagari

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ča)

 1. Phụ âm thứ 7 trong tiếng Shina, viết bằng chữ Devanagari.
  चाچار4

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Sindh

[sửa]
Ả Rập چ
Devanagari
Sindh 𑋀
Khojki 𑈐
Gurmukhi

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(c)

 1. Phụ âm thứ 9 trong tiếng Sindh, viết bằng chữ Devanagari.
  चंडुچَنڊُmặt trăng

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Varli

[sửa]
Devanagari
Gujarat ચ‎

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Varli, viết bằng chữ Devanagari.
  इच्छाઇચ્છાước muốn

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Abraham, G., Abraham, Hemalatha (2012) Varli Phonology and Grammar Sketches, Dallas, Texas: SIL International, tr. 8

Tiếng Wambule

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Wambule, viết bằng chữ Devanagari.

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Yakkha

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

()

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Yakkha, viết bằng chữ Devanagari.
  चाcũng

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Jiban Yakkha (2015), Yakkha – Nepali – English Dictionary, , SIL International