draft

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈdræft/

Danh từ[sửa]

draft /ˈdræft/

 1. Cặn.
 2. Nước vo gạo, nước rửa bát (để nấu cho lợn... ).
 3. lúa mạch (sau khi ủ bia)[drɑ:ft].

Danh từ[sửa]

draft /ˈdræft/

 1. Bản phác thảo, bản phác hoạ, đồ án, sơ đồ thiết kế; bản dự thảo một đạo luật... ).
 2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (quân sự) chế độ quân dịch.
 3. (Thương nghiệp) Sự lấy ra, sự rút (tiền... ) ra (bằng ngân phiếu... ).
  to make a draft on... — lấy ra, rút ra (tiền...); (nghĩa bóng) nhờ vào, cậy vào, kêu gọi (tình bạn, lòng đại lượng của ai...)
 4. (Thương nghiệp) Hối phiếu.
 5. (Quân sự) Phân đội, biệt phái, phân đội tăng cường.
 6. (Kỹ thuật) Gió .
 7. Sự kéo.
  beasts of draft — súc vật kéo (xe...)
 8. (Kiến trúc) Sự vạch cỡ; cỡ vạch (dọc theo bờ đá để xây gờ... ).

Ngoại động từ[sửa]

draft ngoại động từ /ˈdræft/

 1. Phác thảo, phác hoạ; dự thảo (một đạo luật... ).
 2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (quân sự) bắt quân dịch, thực hiện chế độ quân dịch đối với.
 3. (Quân sự) Lấy ra, rút ra (một phân đội... để làm công tác biệt phái... ).
 4. (Kiến trúc) Vạch cỡ (bờ đá, để xây gờ... ).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)