halves

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Danh từ[sửa]

halves số nhiều halves

 1. (Một) Nửa, phân chia đôi.
  half an hour — nửa giờ
  to cut something in half — chia (cắt) cái gì ra làm đôi
 2. Nửa giờ, ba mươi phút.
  half past two — 2 giờ 30 phút, 2 giờ rưỡi
 3. Phần thưởng một nửa (không hoàn toàn là một nửa).
  the larger half — phần to lớn
  he waster half of his time — nó lâng phí mất phân nửa thời gian của nó
 4. Học kỳ (ở những trường học có hai học kỳ trong một năm).

Thành ngữ[sửa]

 • one's better half: Vợ.
 • to cry halves: Xem Cry
 • to do something by halves: Làm cái gì nửa vời; làm cái gì không đến nơi đến chốn.
 • to go halves with someone in something: Chia sẻ một nửa cái gì với ai.
 • too clever by half: (Mỉa mai) Quá ư là thông minh.

Động từ[sửa]

halves

 1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của halve

Chia động từ[sửa]

Tính từ[sửa]

halves

 1. Nửa.
  a half share — phần nửa
  half the men — nửa số người
  half your time — nửa thời gian của anh

Thành ngữ[sửa]

Phó từ[sửa]

halves

 1. Nửa, dở, phần nửa.
  half crying, half laughing — nửa khóc nửa cười, dở khóc dở cười
  to be half awake — nửa thức, nửa ngủ
 2. Được, kha khá, gần như.
  half dead — gần chết
  it is not half enough — thế chưa đủ

Thành ngữ[sửa]

 • half as much (many) again: Nhiều gấp rưỡi.
 • not half:
  1. (Thông tục) Không một chút nào.
   he is not half bad; he is not half a bad felloow — anh ta không phải là một người xấu chút nào, anh ta là một người tốt
  2. (Từ lóng) Rất, hết sức, vô cùng, làm.
   he didn't half swear — hắn thề thốt rất ghê

Tham khảo[sửa]