hit

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

hit /ˈhɪt/

 1. Đòn, đánh trúng (đấm, bắn, ném).
  a clever hit — một đòn hay
  three hits and five misses — ba đòn trúng năm đòn hụt
 2. Việc thành công; việc đạt kết quả; việc may mắn.
  the new play is quite a hit — bản kịch mới rất thành công
 3. (Thường + at) lời chỉ trích cay độc, nhận xét gay gắt.
  that was a hit at me — câu đó nhằm chỉ trích tôi đấy

Ngoại động từ[sửa]

hit ngoại động từ /ˈhɪt/

 1. Đánh, đấm trúng, bắn trúng, ném trúng.
  hit hard!; hit out! — đánh mạnh vào
  to hit someone on the head — đánh trúng đầu ai
 2. Va phải, vấp phải, va trúng.
  to hit one's head against (on) a door — va đầu vào cửa
 3. (Nghĩa bóng) Chạm nọc, xúc phạm đến, làm tổn thương, làm đau khổ (về tình cảm... ).
  to be hard hit — bị đòn nặng; bị đánh trúng; (nghĩa bóng) bị xúc phạm nặng nề; bị chạm nọc, bị đau khổ
 4. Tìm ra, vớ được.
  to hit the right path — tìm ra con đường đi đúng
 5. Hợp với, đúng với.
  to hit someone's fancy — hợp với (đúng với) sở thích của ai
 6. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Đạt tới, đạt được, tới.
 7. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) đắm, đam .
  to hit the bottle — đam mê rượu chè

Nội động từ[sửa]

hit nội động từ /ˈhɪt/

 1. (+ at) Nhằm đánh.
 2. (+ against, upon) Vấp phải, va trúng.
 3. (+ on, upon) Tìm ra, vớ được.
  to hit upon a plan — tìm ra một kế hoạch

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng War-Jaintia[sửa]

Động từ[sửa]

hit

 1. (Lamin) cắn.

Tham khảo[sửa]

 • Nagaraja, K. S., Sidwell, Paul, Greenhill, Simon. (2013) A Lexicostatistical Study of the Khasian Languages: Khasi, Pnar, Lyngngam, and War.