hurry

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈhʌɹ.i/
Anh
Hoa Kỳ (California)
Hoà Kỳ (New England)

Danh từ[sửa]

hurry /ˈhʌɹ.i/

 1. Sự vội vàng, sự hấp tấp, sự hối hả, sự gấp rút.
  why all this hurry? — việc gì phải vội vàng thế?
  is there any hurry? — có cần phải làm gấp không?
 2. Sự sốt ruột (muốn làm vội việc gì, mong có cái gì ngay... ).

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

hurry ngoại động từ /ˈhʌɹ.i/

 1. Thúc giục, giục làm gấp; bắt làm gấp.
  don't hurry me — đừng giục tôi
  to hurry someone into doing something — giục ai làm gấp việc gì
 2. Làm gấp, làm mau, làm vội vàng, xúc tiến nhanh (một công việc gì... ).
 3. (Thường) + away, along, out, into... ) mang gấp đi, kéo vội đi, đưa vội đi, đẩy vội.
  to hurry someone out of the fire — kéo vội ai ra khỏi đám lửa
  to hurry the soldiers along to the front — đưa vội quân ra mặt trận

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

hurry nội động từ /ˈhɜː.i/

 1. Hành động vội vàng, hành động hấp tấp, làm gấp; đi gấp, đi vội vàng.
  don't hurry, there is plenty of time — đừng vội, con nhiều thì giờ lắm

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]