little

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈlɪtl̩/, /ˈlɪtl/
(tập tin)
(tập tin)
(tập tin)

Tính từ[sửa]

little (so sánh hơn littler, so sánh nhất littlest)

 1. Nhỏ bé, bé bỏng.
  a little house — một căn nhà nhỏ
 2. Ngắn, ngắn ngủi.
  a little while — một thời gian ngắn, một lúc
 3. Nhỏ nhen, nhỏ mọn, tầm thường, hẹp hòi, ti tiện.
  little things amuse little minds — những kẻ tầm thường chỉ thích thú những chuyện tầm thường

Trái nghĩa[sửa]

Thành ngữ[sửa]

Từ hạn định[sửa]

little

 1. Ít ỏi.
  too little time — ít thời gian quá
  little money — ít tiền

Danh từ[sửa]

little (không đếm được) /ˈlɪtl/

 1. Ít, chẳng bao nhiêu, không nhiều.
  little remains to be said — chẳng còn gì nữa để mà nói
 2. Một chút, một ít.
  to know a little of everything — cái gì cũng biết một chút
 3. Một thời gian ngắn, một quãng ngắn.
  after a little — sau một thời gian ngắn, sau một quãng ngắn

Thành ngữ[sửa]

Phó từ[sửa]

little (so sánh hơn less hoặc lesser, so sánh nhất least) /ˈlɪtl/

 1. Ít, một chút.
  I like him little — tôi ít thích nó
 2. Không một chút nào.
  to little know that... — không dè rằng...

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]