pat

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

pat /ˈpæt/

 1. Cái vỗ nhẹ, cái vỗ về; tiếng vỗ nhẹ.
 2. Khoanh nhỏ.

Ngoại động từ[sửa]

pat ngoại động từ /ˈpæt/

 1. Vỗ nhẹ, vỗ về.
  to pat someone on the back — vỗ nhẹ vào lưng ai
 2. Vỗ cho dẹt xuống.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

pat nội động từ /ˈpæt/

 1. (+ upon) Vỗ nhẹ (vào).

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Phó từ[sửa]

pat /ˈpæt/

 1. Đúng lúc.
  the answer came pat — câu trả lời đến đúng lúc
 2. Rất sẵn sàng.

Thành ngữ[sửa]

Tính từ[sửa]

pat /ˈpæt/

 1. Đúng lúc.
 2. Rất sẵn sàng.

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
pat
/pat/
pats
/pa/

pat /pat/

 1. (Đánh bài) (đánh cờ) thế .

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực pat
/pat/
pats
/pa/
Giống cái pat
/pat/
pats
/pa/

pat /pat/

 1. (Đánh bài) (đánh cờ) .

Tham khảo[sửa]

Tiếng Uzbek[sửa]

Danh từ[sửa]

pat

 1. lông vũ.