pose

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

pose /ˈpoʊz/

 1. Tư thế (chụp ảnh... ), kiểu.
 2. Bộ tịch, điệu bộ màu mè; thái độ màu mè.
 3. Sự đặt; quyền đặt (quân đôminô đầu tiên).

Ngoại động từ[sửa]

pose ngoại động từ /ˈpoʊz/

 1. Đưa ra (yêu sách... ) đề ra (luận điểm).
 2. Đặt (câu hỏi).
 3. Sắp đặt (ai... ) ở tư thế (chụp ảnh, làm mẫu vẽ... ).
 4. Đặt (quân đôminô đầu tiên).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

pose nội động từ /ˈpoʊz/

 1. Đứng (ở tư thế), ngồitư thế (chụp ảnh, làm mẫu vẽ... ).
 2. Làm điệu bộ, có thái độ màu ).
 3. (+ as) Làm ra vẻ, tự cho là.
  to pose as connoisseur — tự cho mình là người sành sỏi

Ngoại động từ[sửa]

pose ngoại động từ /ˈpoʊz/

 1. Truy, quay, hỏi vặn (ai); làm (ai) cuống làm (ai) bối rối bằng những câu hắc búa.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
pose
/pɔz/
poses
/pɔz/

pose gc /pɔz/

 1. Sự đặt.
  Cérémonie de la pose de la première pierre — lễ đặt viên đá đầu tiên
 2. Tư thế.
  Pose indolente — tư thế uể oải
 3. Vẻ làm điệu.
  Soyer sans pose — xin đừng làm điệu
 4. (Nhiếp ảnh) Sự lộ sáng.
  Temps de pose — thời gian lộ sáng
 5. (Nhiếp ảnh) ảnh.
 6. Quyền đi trước (khi đánh đôminô).
  Avoir la pose — có quyền đi trước

Tham khảo[sửa]