scent

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

scent /ˈsɛnt/

 1. Mùi, mùi thơm, hương thơm.
  the scent of straw — mùi thơm của rơm
 2. Dầu thơm, nước hoa.
 3. Mùi hơi (của thú vật).
  to get on the scent — đánh hơi
  to follow up the scent — theo hơi; (nghĩa bóng) bám riết
  to lose the scent — mất dấu
  on the scent — (nghĩa bóng) có đầu mối
  to put off the scent — làm mất dấu, đánh lạc hướng
 4. Sự thính hơi, tài đánh hơi, khả năng phát hiện; tính nhạy cảm.
  to have a wonderful scent for young talents — có biệt tài phát hiện những tài hoa non trẻ

Động từ[sửa]

scent /ˈsɛnt/

 1. Đánh hơi, phát hiện.
  to scent a treachery — phát hiện một sự phản bội
 2. Toả mùi thơm, toả hương.
 3. Ngửi, hít hít.
  the dog lifted its head and scented the air — con chó ngửng đầu và hít hít không khí
 4. Ướp, thấm, xức (nước hoa).
  to scent one's handkerchief — xức nước hoa vào khăn tay

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]