Bước tới nội dung

tell

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Ngoại động từ[sửa]

tell ngoại động từ told /ˈtɛɫ/

 1. Nói, nói với, nói lên, nói ra.
  to tell the truth — nói sự thật
  to tell someone something — nói với ai điều gì
 2. Nói cho biết, bảo.
  we are told that... — người ta nói với chúng tôi rằng..., người ta bảo chúng tôi rằng...
 3. Chỉ cho, cho biết.
  to tell the way — chỉ đường cho
  to tell the time — chỉ giờ
 4. Biểu thị, biểu lộ, tỏ.
  her face told her joy — nét mặt cô ta biểu lộ nỗi vui mừng
 5. Kể, thuật lại.
  to tell a story — kể một câu chuyện
 6. Xác định, phân biệt.
  to tell the difference — xác định sự khác nhau
  to tell right from wrong — phân biệt phải trái
 7. Khẳng định, cả quyết.
  I can tell you it's not easy — tôi khẳng định với anh cái đó không dễ đâu
 8. Biết.
  tell him to come — bảo nó đến
 9. Tiết lộ, phát giác.
  to tell a secret — tiết lộ một điều bí mật
 10. Đếm, lần.
  to tell the votes — kiểm phiếu
  to tell one's beads — lần tràng hạt
  all told — tất cả, cả thảy

Nội động từ[sửa]

tell nội động từ /ˈtɛɫ/

 1. Nói về.
 2. Ảnh hưởng đến, có kết quả.
  it tells upon his health — điều đó ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh ta

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
tell
/tɛl/
tell
/tɛl/

tell /tɛl/

 1. (Khảo cổ học) phế tích.

Tham khảo[sửa]

Tham khảo[sửa]