Bước tới nội dung

use

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)

Danh từ[sửa]

use (số nhiều uses)

 1. Sự dùng; cách dùng.
  to put to use — đưa ra dùng
  in common use — thường dùng
  in use — được dùng, thông dụng
  out of use — không dùng nữa
 2. Quyền dùng, quyền sử dụng.
  to have the use of something — được quyền dùng cái gì
 3. Năng lực sử dụng.
  to lose the use of one’s eyes — mất năng lực sử dụng con mắt
 4. Thói quen, tập quán.
  in these cases use is the best guide — trong những trường hợp này theo thói quen là tốt nhất
 5. Sự có ích; ích lợi.
  to be of use for — có ích cho, dùng được cho
  to have no further use for — không dùng làm gì nữa, không cần đến nữa
 6. (Tôn giáo) Lễ nghi.
 7. (Luật pháp) Quyền hoa lợi.

Ngoại động từ[sửa]

use ngoại động từ /ˈjuːs/

 1. Dùng, sử dụng.
  to use something — dùng vật gì
  to be used for — được dùng để
 2. Dùng, áp dụng, lợi dụng.
  to use every means — dùng đủ mọi cách
  to use one's opportunities — lợi dụng cơ hội
  to use someone — lợi dụng ai
 3. Tiêu dùng, tiêu thụ.
  to use up all one's provisions — dùng hết lương ăn để dành
 4. Đối xử, đối đãi, ăn ở.
  use others as you would have them use you — hãy đối xử người khác như mình muốn họ đối xử với mình
 5. (Chỉ thời quá khứ) Trước kiathói quen, trước kia hay.
  it used to be said that — trước kia người ta thường nói rằng
  there used to be a house here — trước kia ở đây có một ngôi nhà
  he used to not drink — trước kia nó không quen uống rượu

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]