want

Từ điển mở Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

[ˈwɔnt]

Danh từ[sửa]

want /ˈwɔnt/

 1. Sự thiếu, sự không có, sự khuyết.
  want of food — sự thiếu thức ăn
  want of thought — sự thiếu suy nghĩ
 2. Sự cần, sự cần thiết.
  the house is in want of repair — nhà cần sửa chữa
 3. (Thường Số nhiều) nhu cầu, những cái cần thiết.
  he is a man of few wants — ông ta là một người ít nhu cầu
 4. Cảnh túng thiếu, cảnh nghèo.
  to be in want — sống thiếu thốn

Ngoại động từ[sửa]

want ngoại động từ /ˈwɔnt/

 1. Thiếu, không có.
  to want patience — thiếu khiên nhẫn
  it wants five minutes to seven — bảy giờ kém năm
 2. Cần, cần có, cần dùng.
  to want a rest — cần nghỉ ngơi
  hair wants cutting — tóc phải hớt rồi đấy
 3. Muốn, muốn có.
  he wants to go with us — hắn muốn đi với chúng ta
  what else do you want? — anh còn muốn gì khác nữa?
 4. Tìm, kiếm, tìm bắt, truy nã.
  to want a situation — tìm một công ăn việc làm
  the suspect is wanted by the police — kẻ tình nghi đang bị công an truy nã

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

want nội động từ /ˈwɔnt/

 1. Thiếu, không có.
  to want for nothing — không thiếu gì cả
 2. Túng thiếu.
  communism will not let anyone want — chủ nghĩa cộng sản sẽ không để cho ai túng thiếu

Thành ngữ[sửa]

 • to want for: Thiếu, cần; (từ Mỹ, nghĩa Mỹ), (thông tục) muốn.
 • to want in: (Từ mỹ,nghĩa mỹ) , (thông tục) muốn vào, muốn gia nhập.
 • to want out: (Từ mỹ,nghĩa mỹ) , (thông tục) muốn ra, muốn rút ra.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]