Bước tới nội dung

wrong

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

wrong /ˈrɔŋ/

 1. Xấu, không tốt, tồi.
  it is wrong to speak ill of one's companion — nói xấu bạn là không tốt
 2. Trái, ngược.
  in the wrong sense — trái chiều, ngược
  the wrong side — mặt trái
  wrong side foremost — ngược, trước ra sau
  wrong side out — trái, trong ra ngoài
  wrong side up — ngược, trên xuống dưới
 3. Sai, không đúng, lầm; trái lý, sai trái.
  my watch is wrong — đồng hồ tôi không đúng
  wrong use of a word — sự dùng từ sai
  to be wrong — trái lý, sai
 4. Không ổn.
  there is something wrong with him — anh ta có điều gì không ổn
  what's wrong with that? — được cả, không có gì không ổn phải không?

Thành ngữ[sửa]

Phó từ[sửa]

wrong /ˈrɔŋ/

 1. Sai, không đúng, không đáng, bậy.
  to do a sum wrong — làm sai một bài tính
 2. Lạc.
  to lead someone wrong — dẫn ai lạc đường

Thành ngữ[sửa]

Danh từ[sửa]

wrong /ˈrɔŋ/

 1. Điều xấu, điều không tốt, mặt xấu, cái xấu.
  to make wrong right — làm cho cái xấu thành tốt
  to know right from wrong — biết phân biệt phải trái
 2. Điều sai trái, điều bất công.
  to be in the wrong — trái
  to put someone in the wrong — đổ cái sai cho ai
 3. (Pháp lý) Điều thiệt hại, điều tổn hại.
  to do somebody wrong — làm hại ai

Ngoại động từ[sửa]

wrong ngoại động từ /ˈrɔŋ/

 1. Làm hại, làm thiệt hại (người nào).
 2. Đối đãi bất công (với người nào).
 3. Chụp mũ, gán cho những động cơ không tốt.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tham khảo[sửa]