Wiktionary:Tin tức

Từ điển mở Wiktionary

Trang này dành cho tin tức về dự án Wiktionary tiếng Việt nói riêng hay về cộng đồng Wiktionary nói chung. Bạn có biết tin tức mới không? Mời bạn ghi ra đây!

Bạn có thể chọn nút theo dõi trang để cập nhật tin tức tại Danh sách theo dõi.

Tháng 12 năm 2023[sửa]

Thứ bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023[sửa]

 • ط‎ trở thành mục từ tiếng Balanta-Ganja đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023[sửa]

 • latte trở thành mục từ tiếng Sardegna đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 11 năm 2023[sửa]

Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023[sửa]

 • jby trở thành mục từ tiếng Ai Cập bình dân đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 29 tháng 11 năm 2023[sửa]

 • A đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Esan, Fe'fe', Ga, Carib Galibi, Gimi (Goroka), Kiribati.

Chủ nhật, ngày 26 tháng 11 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ ꪶꪬ꪿ꪉ, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Thái Đen.

Thứ bảy, ngày 25 tháng 11 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ bunzhu, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 300 mục từ tiếng Đông Hương.

Thứ hai, ngày 20 tháng 11 năm 2023[sửa]

 • ato đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Anyi, Ede Idaca, Baoule, Ba Lan cổ, Maquiritari, Isnag, Tonga, Tây Makian, Yuri.

Chủ nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2023[sửa]

 • atin đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Palawano Brooke's Point, Kapampangan.
 • raama trở thành mục từ tiếng Seri đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 15 tháng 11 năm 2023[sửa]

 • ν (n) trở thành mục từ tiếng Hy Lạp Cappadocia đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 14 tháng 11 năm 2023[sửa]

 • א־‎ trở thành mục từ tiếng Aram đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 13 tháng 11 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Isan đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 12 tháng 11 năm 2023[sửa]

 • пон (pon) trở thành mục từ tiếng Komi-Permyak đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 11 tháng 11 năm 2023[sửa]

 • ן(n) trở thành mục từ tiếng Tat-Do Thái đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 10 tháng 11 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Marma đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 8 tháng 11 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Paharia Sauria đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 7 tháng 11 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Aka-Jeru đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 6 tháng 11 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Okinoerabu đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 5 tháng 11 năm 2023[sửa]

 • н trở thành mục từ tiếng Enets rừng đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 4 tháng 11 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Sidamo đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2023[sửa]

 • ‎ trở thành mục từ tiếng Lahnda đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 2 tháng 11 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Aparaí đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 1 tháng 11 năm 2023[sửa]

 • shiné trở thành mục từ tiếng Ainu Kuril đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 10 năm 2023[sửa]

Thứ hai, ngày 30 tháng 10 năm 2023[sửa]

 • (a) trở thành mục từ tiếng Malayalam đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2023[sửa]

 • ŋeŋeŋe trở thành mục từ tiếng Jarawa đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ 靰鞡, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Kyakala.
 • abiha trở thành mục từ tiếng Quechua đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Tiếng Quechua là ngôn ngữ thứ 700 xuất hiện trong cuốn từ điển mở Wiktionary tiếng Việt.
 • achik đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Narua, Nahuatl Temascaltepec.

Thứ ba, ngày 24 tháng 10 năm 2023[sửa]

 • chijyanꞌ trở thành mục từ tiếng Chatino cao nguyên Tây đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ دوردور, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Ả Rập Tchad.
 • موية‎ trở thành mục từ tiếng Ả Rập Sudan đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 22 tháng 10 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ კატეჼ (ḳaṭẽ), Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Bats.

Thứ bảy, ngày 21 tháng 10 năm 2023[sửa]

 • A đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Chiwere, Choctaw, Cofán, Comanche, Comox, Dagbani, Domari, Duun.

Thứ sáu, ngày 20 tháng 10 năm 2023[sửa]

 • Αύγουστος (Ávgoustos) trở thành mục từ tiếng Hy Lạp Pontos đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ элс (els), Wiktionary tiếng Việt đạt con số 300 mục từ tiếng Mông Cổ.

Thứ năm, ngày 19 tháng 10 năm 2023[sửa]

 • Π (P) trở thành mục từ tiếng Tsakonia đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2023[sửa]

 • A đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Ch'orti', Chachi, Franken Trung.

Thứ ba, ngày 17 tháng 10 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Nyah Kur đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 16 tháng 10 năm 2023[sửa]

 • ף‎ trở thành mục từ tiếng Ladino đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 15 tháng 10 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Rakhine đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 14 tháng 10 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ abxa, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Nữ Chân.

Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Manipur đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 12 tháng 10 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Raute đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 11 tháng 10 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Yoron đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 10 tháng 10 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ čư̆, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Gia Rai.

Thứ hai, ngày 9 tháng 10 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ migva, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 200 mục từ tiếng Đông Hương.
 • allarxama trở thành mục từ tiếng Ả Rập Síp đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • alok trở thành mục từ tiếng Trung Bikol đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 8 tháng 10 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ aneggaru, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Kabyle.
 • anwa trở thành mục từ tiếng Akan đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 7 tháng 10 năm 2023[sửa]

 • п (p) trở thành mục từ tiếng Nivkh đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 6 tháng 10 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Hamer-Banna đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023[sửa]

 • ‎ trở thành mục từ tiếng Gilak đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023[sửa]

 • aklasu trở thành mục từ tiếng Gun đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 3 tháng 10 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Kaingang đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2023[sửa]

 • ablu trở thành mục từ tiếng Fon đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 9 năm 2023[sửa]

Thứ sáu, ngày 29 tháng 9 năm 2023[sửa]

 • ahkwa trở thành mục từ tiếng Fox đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • mahkwa đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Kickapoo, Miami.

Thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023[sửa]

 • ᠨᠢᠭᠡᠨ (niɣän) trở thành mục từ tiếng Mông Cổ cổ điển đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ muxbir, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 800 mục từ tiếng Uzbek.

Thứ tư, ngày 27 tháng 9 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ asun, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Khang Gia.
 • trở thành mục từ tiếng Thổ Dục Hồn đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023[sửa]

 • 屋引 trở thành mục từ tiếng Thác Bạt đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • *and trở thành mục từ tiếng Aquitani đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023[sửa]

 • adogwa'shä' trở thành mục từ tiếng Seneca đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • 𖼀𖽔 trở thành mục từ tiếng A-Hmao đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2023[sửa]

 • 去汾 trở thành mục từ tiếng Nhu Nhiên‎ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 20 tháng 9 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Pwo Bắc đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 19 tháng 9 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ aka, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 700 mục từ tiếng Uzbek.

Thứ hai, ngày 18 tháng 9 năm 2023[sửa]

 • פ‎ trở thành mục từ tiếng Ba Tư-Do Thái đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 17 tháng 9 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Pa'O đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 16 tháng 9 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ artishok, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 600 mục từ tiếng Uzbek.

Thứ sáu, ngày 15 tháng 9 năm 2023[sửa]

 • aman đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Siwi, Sokna, Tausug.

Thứ năm, ngày 14 tháng 9 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ kelmoq, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 500 mục từ tiếng Uzbek.

Thứ tư, ngày 13 tháng 9 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Ndogo đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 12 tháng 9 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Karbi đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 11 tháng 9 năm 2023[sửa]

 • aman đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Fogaha, Ghadames, Nefusa, Nobiin, Kurmanji, Berber Bắc Sahara.
 • Tiếng Berber Bắc Sahara là ngôn ngữ thứ 650 xuất hiện trong cuốn từ điển mở Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 10 tháng 9 năm 2023[sửa]

 • (pa) trở thành mục từ tiếng Pangwala đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 9 tháng 9 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Kikai đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 8 tháng 9 năm 2023[sửa]

 • П (P) trở thành mục từ tiếng Mansi đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 7 tháng 9 năm 2023[sửa]

 • aker trở thành mục từ tiếng Thụy Điển cổ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 6 tháng 9 năm 2023[sửa]

 • ahat đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Karao, Pipil.

Thứ ba, ngày 5 tháng 9 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Bench đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 4 tháng 9 năm 2023[sửa]

 • ‎ trở thành mục từ tiếng Mazandaran đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 3 tháng 9 năm 2023[sửa]

 • acu đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Mã Lai Ambon, Manggarai.
 • adrar trở thành mục từ tiếng Tuareg đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 2 tháng 9 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ Jimmaa, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Oromo.
 • aberkan đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Tachawit, Tarifit.

Thứ sáu, ngày 1 tháng 9 năm 2023[sửa]

 • aqjun trở thành mục từ tiếng Kabyle đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 8 năm 2023[sửa]

Thứ tư, ngày 30 tháng 8 năm 2023[sửa]

 • азад (azad) trở thành mục từ tiếng Udi đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • A trở thành mục từ tiếng Busa đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 27 tháng 8 năm 2023[sửa]

 • ki trở thành mục từ tiếng Cornwall đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 23 tháng 8 năm 2023[sửa]

 • କୁକୁର (kukurô) trở thành mục từ tiếng Oriya đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • ꦲꦱꦸ (asu) trở thành mục từ tiếng Java cổ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 22 tháng 8 năm 2023[sửa]

 • danit'ada trở thành mục từ tiếng Tsuut'ina đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 21 tháng 8 năm 2023[sửa]

 • aa đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Đức Đông Trung, Acholi, Bughotu.
 • opâ trở thành mục từ tiếng Kâte đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 20 tháng 8 năm 2023[sửa]

 • prau đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Moglena-Rumani, Sicily.

Thứ bảy, ngày 19 tháng 8 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ dört, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Gagauz.
 • kʰui³⁵‎ trở thành mục từ tiếng Pela đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 18 tháng 8 năm 2023[sửa]

 • A đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Bayern‎, Bemba, Blagar‎.

Thứ năm, ngày 17 tháng 8 năm 2023[sửa]

 • ג‎ trở thành mục từ tiếng Yevan đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 16 tháng 8 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Pwo Tây đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 15 tháng 8 năm 2023[sửa]

 • atim trở thành mục từ tiếng Cree đồng bằng đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 14 tháng 8 năm 2023[sửa]

 • adia‎ trở thành mục từ tiếng Tây Abenaki đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • alemos trở thành mục từ tiếng Đông Abenaki đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ тал, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 300 mục từ tiếng Tatar Siberia.

Chủ nhật, ngày 13 tháng 8 năm 2023[sửa]

 • গ‎ trở thành mục từ tiếng Hajong đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 12 tháng 8 năm 2023[sửa]

 • ग‎ trở thành mục từ tiếng Magar Tây đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 11 tháng 8 năm 2023[sửa]

 • Ō‎ trở thành mục từ tiếng Samoa‎ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 9 tháng 8 năm 2023[sửa]

Thứ ba, ngày 8 tháng 8 năm 2023[sửa]

 • ሩ‎ trở thành mục từ tiếng Siltʼe đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 7 tháng 8 năm 2023[sửa]

 • агъзур‎ (aġzur‎) trở thành mục từ tiếng Tabasaran đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 6 tháng 8 năm 2023[sửa]

 • р (r) trở thành mục từ tiếng Lezgi đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 5 tháng 8 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ yiɣïn, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Tây Yugur.

Thứ sáu, ngày 4 tháng 8 năm 2023[sửa]

 • Ỳ‎ trở thành mục từ tiếng Kayapó đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 3 tháng 8 năm 2023[sửa]

 • 𐾳𐾶𐾲‎(ɣwβ‎) trở thành mục từ tiếng Khwarezm đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 2 tháng 8 năm 2023[sửa]

 • A đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Balanta-Kentohe, Barai, Bari.
 • Tiếng Bari là ngôn ngữ thứ 600 xuất hiện trong cuốn từ điển mở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 1 tháng 8 năm 2023[sửa]

 • غ‎ trở thành mục từ tiếng Brahui đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 7 năm 2023[sửa]

Chủ nhật, ngày 30 tháng 7 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ ǝlli, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Azerbaijan.

Thứ bảy, ngày 29 tháng 7 năm 2023[sửa]

 • A đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Amaimon, Amarasi, Ambrak, Anal, Angami, Ankave, Anuki, Araki, Aromania, Ashéninka Pajonal, Assiniboine, Atsahuaca, Auhelawa, Avokaya, Awara.

Thứ sáu, ngày 28 tháng 7 năm 2023[sửa]

 • A đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Acheron, Adzera, Alekano, Aleut, Đức Alemanni.

Thứ năm, ngày 27 tháng 7 năm 2023[sửa]

 • ал đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Budukh, Khinalug.

Thứ hai, ngày 24 tháng 7 năm 2023[sửa]

 • 𐨀𐨁𐨎𐨡𐨿𐨪(iṃdra) trở thành mục từ tiếng Càn-đà-la đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • 𐨀𐨁𐨡𐨣𐨁‎ đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Prakrit Ashoka, Prakrit Niya.

Thứ năm, ngày 20 tháng 7 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ amwaasab, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 400 mục từ tiếng Saho.

Thứ tư, ngày 19 tháng 7 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ lac, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Talossa.
 • ʔónnà trở thành mục từ tiếng Hozo đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 18 tháng 7 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ gendariyáan, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Iraqw.
 • ကွ် (kaw) trở thành mục từ tiếng Phake đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 17 tháng 7 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Pwo Đông đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 16 tháng 7 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Morokodo đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 15 tháng 7 năm 2023[sửa]

 • В'єтнам (Vʺjetnam) trở thành mục từ tiếng Rusyn đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • tamnaʕaki trở thành mục từ tiếng Pilagá đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 14 tháng 7 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Atong (Ấn Độ) đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 13 tháng 7 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ kên t'ómon, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng El Molo.
 • Với mục từ baarud, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 200 mục từ tiếng Saho.
 • ዳሃሊክ (dahalik) trở thành mục từ tiếng Dahalik đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • நீர் trở thành mục từ tiếng Toda dầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 12 tháng 7 năm 2023[sửa]

 • arap trở thành mục từ tiếng El Molo đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 11 tháng 7 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Magar Đông đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 10 tháng 7 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ bosta, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Lyngngam.

Chủ nhật, ngày 9 tháng 7 năm 2023[sửa]

 • ō trở thành mục từ tiếng Samogitia đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 8 tháng 7 năm 2023[sửa]

 • р trở thành mục từ tiếng Chukot đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 6 tháng 7 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Inor đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 5 tháng 7 năm 2023[sửa]

 • ‎ trở thành mục từ tiếng Balti đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 4 tháng 7 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Canela đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 3 tháng 7 năm 2023[sửa]

 • ست(st) trở thành mục từ tiếng Saraiki đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 2 tháng 7 năm 2023[sửa]

 • ان‎ trở thành mục từ tiếng Kalam đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 1 tháng 7 năm 2023[sửa]

 • آݜو‎ trở thành mục từ tiếng Torwali đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 6 năm 2023[sửa]

Thứ sáu, ngày 30 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • (tha) trở thành mục từ tiếng Karen S'gaw đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 29 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • بال‎ trở thành mục từ tiếng Gujarat đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Bản mẫu cách phát âm {{guj-IPA}} đã được tạo.

Thứ tư, ngày 28 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • آڅھآکو‎ trở thành mục từ tiếng Shina đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • اوی‎ trở thành mục từ tiếng Talysh đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • اَڇھی trở thành mục từ tiếng Shina Kohistan đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • اڙو trở thành mục từ tiếng Ushojo đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • بالخ‎ trở thành mục từ tiếng Phalura đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • trở thành mục từ tiếng Kok Borok đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 27 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • (sa) trở thành mục từ tiếng Konkan‎ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 25 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • ани (ani) trở thành mục từ tiếng Yaghnob đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 24 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ saga, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Alagwa.

Thứ sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • аляъас trở thành mục từ tiếng Tsakhur đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • wák trở thành mục từ tiếng Gorowa đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ bihhi, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Gorowa.
 • до (do) trở thành mục từ tiếng Slav Đông cổ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 22 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • sálaŋ trở thành mục từ tiếng Tem đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • kou trở thành mục từ tiếng Rendille đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 21 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • kow trở thành mục từ tiếng Garre đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 20 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ bisha, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Somali.
 • zzho trở thành mục từ tiếng Nhĩ Tô đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ complexo de vira-lata, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Bồ Đào Nha.

Thứ hai, ngày 19 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • kow trở thành mục từ tiếng Dabarre đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • *ade- trở thành mục từ tiếng Ural nguyên thuỷ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • aak trở thành mục từ tiếng Maya Yucatán đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 18 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ ateismi, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Phần Lan.
 • a revêr trở thành mục từ tiếng Franco-Provençal đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 17 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • a poenne trở thành mục từ tiếng Wallon đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ buur, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Ashraaf.
 • hishkì trở thành mục từ tiếng Bambassi đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 16 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ bacaar, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Afar.

Thứ năm, ngày 15 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • a trở thành mục từ tiếng Basaa đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 14 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ ballaran, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Somali.
 • Với mục từ derdaar, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Maay.
 • beke trở thành mục từ tiếng Baiso đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ t'aamme, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Baiso.

Thứ ba, ngày 13 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • behe trở thành mục từ tiếng Tunni đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 12 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ mahkama, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Jiiddu.

Chủ nhật, ngày 11 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • maka trở thành mục từ tiếng Alagwa đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • kow trở thành mục từ tiếng Somali đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ qadayd, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Burunge.

Thứ sáu, ngày 9 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ tseliko, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Kw'adza.
 • makiyamo trở thành mục từ tiếng Burunge đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 8 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • abaxaama trở thành mục từ tiếng Hadiyya đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • αββερετ (abberet) trở thành mục từ tiếng Phrygia đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 7 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • С (S) trở thành mục từ tiếng Aghul đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • Ɨ trở thành mục từ tiếng Tara Baka đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Tiếng Tara Baka là ngôn ngữ thứ 500 xuất hiện trong cuốn từ điển mở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 5 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ bit, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 300 mục từ tiếng Turkmen.

Chủ nhật, ngày 4 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Dizi đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • ‎ trở thành mục từ tiếng Khowar đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Edo đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023[sửa]

 • heeli trở thành mục từ tiếng Jiiddu đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 5 năm 2023[sửa]

Thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Bishnupriya đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ muuz, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Saho.
 • Với mục từ akiya, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Saho.

Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ ağıl, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Salar.
 • (ṇa) trở thành mục từ tiếng Bhojpur đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Madiina trở thành mục từ tiếng Saho đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ bildaj, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Girirra.

Chủ nhật, ngày 28 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • sóór trở thành mục từ tiếng Girirra đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • gvězda trở thành mục từ tiếng Slav nguyên thuỷ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 27 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • с trở thành mục từ tiếng Mari đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ çaga, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 200 mục từ tiếng Turkmen.

Thứ sáu, ngày 26 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ ᠪᠤ᠊ᠯ᠊ᠠ᠊᠊ᠭ (bu-l-a--g), Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Mông Cổ Khamnigan.

Thứ năm, ngày 25 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ rīdä, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Turk Khorasan.

Thứ tư, ngày 24 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ eud, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 200 mục từ tiếng Daur.

Thứ ba, ngày 23 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • ʒie̯vjică trở thành mục từ tiếng Slovincia đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 22 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ کیندیک‎, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Nam Uzbek.
 • Với mục từ buyrak, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 300 mục từ tiếng Uzbek.

Chủ nhật, ngày 21 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • a-hei trở thành mục từ tiếng Chăm Đông đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 20 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • Ų trở thành mục từ tiếng Hocak đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 19 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • سین‎ trở thành mục từ tiếng Nam Uzbek đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 18 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ къырав, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Karaim.
 • Với mục từ shiphew, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Khasi.
 • mot trở thành mục từ tiếng Lyngngam đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 17 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • ᱚᱝᱜᱩᱨ (ôṅgur) trở thành mục từ tiếng Santal đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 16 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ бала‎, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Karaim.
 • Với mục từ ‎သွား (‎swa:), Wiktionary tiếng Việt đạt con số 10 mục từ tiếng Miến Điện.

Thứ hai, ngày 15 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ ᠰᠤᠳᠤᠷ (sudur), Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Mông Cổ trung đại.

Chủ nhật, ngày 14 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • a trở thành mục từ tiếng Mende đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 13 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • ᠤᠰᠤᠨ (usun) trở thành mục từ tiếng Mông Cổ trung đại đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 12 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ gwa, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Bảo An.

Thứ năm, ngày 11 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • *yersün trở thành mục từ tiếng Mông Cổ nguyên thủy đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 10 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Awngi đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 9 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ sangzi, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Đông Hương.
 • Với mục từ tawin, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Đông Yugur.

Thứ hai, ngày 8 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Okinawa đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 7 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • shñiuh trở thành mục từ tiếng Khasi đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 6 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • бир trở thành mục từ tiếng Karaim đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 5 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • ‎ trở thành mục từ tiếng Kashmir đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 4 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Igala đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 3 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • ალე (ale) trở thành mục từ tiếng Bats đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 2 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • анда (anda) trở thành mục từ tiếng Dargwa đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 1 tháng 5 năm 2023[sửa]

 • sẽ trở thành mục từ tiếng Ewe đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 4 năm 2023[sửa]

Chủ nhật, ngày 30 tháng 4 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Apinayé đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ һүҙ (hüð), Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Bashkir.
 • rizz trở thành mục từ tiếng Lombard đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 29 tháng 4 năm 2023[sửa]

 • om̧ trở thành mục từ tiếng Marshall đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Triều Tiên cổ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 24 tháng 4 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ таш тюк (taş tük), Wiktionary tiếng Việt đạt con số 200 mục từ tiếng Karachay-Balkar.

Chủ nhật, ngày 23 tháng 4 năm 2023[sửa]

 • (ta) trở thành mục từ tiếng Maithil đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 22 tháng 4 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ кёгюрчюн (kögürçün), Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Karachay-Balkar.

Thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ джууургъан (cuuurğan), Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Karachay-Balkar.

Thứ năm, ngày 20 tháng 4 năm 2023[sửa]

 • О (O) trở thành mục từ tiếng Lak đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • бир (bir) trở thành mục từ tiếng Karachay-Balkar đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 18 tháng 4 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ солңһ (solñğ), Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Kalmyk.

Thứ hai, ngày 17 tháng 4 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ нэг зуу (neg zuu), Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Mông Cổ.

Chủ nhật, ngày 16 tháng 4 năm 2023[sửa]

 • ɨ trở thành mục từ tiếng Awing đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 15 tháng 4 năm 2023[sửa]

 • ų trở thành mục từ tiếng Dadibi đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Argobba đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 12 tháng 4 năm 2023[sửa]

Thứ ba, ngày 11 tháng 4 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ соло, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 200 mục từ tiếng Tatar Siberia.

Thứ hai, ngày 10 tháng 4 năm 2023[sửa]

 • гань4хуо2 trở thành mục từ tiếng Taz đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • baaz trở thành mục từ tiếng Burushaski đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • milek trở thành mục từ tiếng Anh Solombala đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 9 tháng 4 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ kohi, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 10 mục từ tiếng Palau.

Thứ bảy, ngày 8 tháng 4 năm 2023[sửa]

 • mina trở thành mục từ tiếng Tetum đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • bung trở thành mục từ tiếng Palau đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 7 tháng 4 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ күс ҡаш, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Tatar Siberia.
 • ‎ trở thành mục từ tiếng Pashtun đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 6 tháng 4 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ күбер, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Tatar Siberia.

Thứ tư, ngày 5 tháng 4 năm 2023[sửa]

 • пер trở thành mục từ tiếng Tatar Siberia đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 4 tháng 4 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Ibibio đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ ӧгрен, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 300 mục từ tiếng Urum.

Chủ nhật, ngày 2 tháng 4 năm 2023[sửa]

 • ché trở thành mục từ tiếng Dakota đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ хабурға, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 200 mục từ tiếng Urum.

Tháng 3 năm 2023[sửa]

Thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023[sửa]

 • ахшам (axşam) trở thành mục từ tiếng Kumyk đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Tiếng Kumyk là ngôn ngữ thứ 450 xuất hiện trong cuốn từ điển mở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ йымырта, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Urum.

Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ хымырсха, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Urum.

Thứ hai, ngày 27 tháng 3 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ اویغورستان‎, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Chagatai.

Thứ bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ ыраш, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 300 mục từ tiếng Chuvash.

Thứ năm, ngày 23 tháng 3 năm 2023[sửa]

 • sabong sa kaka trở thành mục từ tiếng Cebu đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ tarakan, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 200 mục từ tiếng Uzbek.

Thứ ba, ngày 21 tháng 3 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ чу (çu), Wiktionary tiếng Việt đạt con số 400 mục từ tiếng Tuva.

Thứ hai, ngày 20 tháng 3 năm 2023[sửa]

 • пар (par) trở thành mục từ tiếng Tajik đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 19 tháng 3 năm 2023[sửa]

 • abhijñe trở thành mục từ tiếng Tochari A đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ bâbâ, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Khalaj.

Thứ sáu, ngày 17 tháng 3 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ дииң (diiñ), Wiktionary tiếng Việt đạt con số 300 mục từ tiếng Tuva.
 • 碧‎ trở thành mục từ tiếng Nhật cổ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 16 tháng 3 năm 2023[sửa]

 • о (o) trở thành mục từ tiếng Ingush đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 15 tháng 3 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ артыш (artış), Wiktionary tiếng Việt đạt con số 200 mục từ tiếng Tuva.

Thứ ba, ngày 14 tháng 3 năm 2023[sửa]

 • Œ trở thành mục từ tiếng Koonzime đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 13 tháng 3 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Sebat Bet Gurage đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 12 tháng 3 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ ürin, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 200 mục từ tiếng Kyrgyz Phú Dụ.
 • аккон (akkon) trở thành mục từ tiếng Archi đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ диис (diis), Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Tuva.

Thứ bảy, ngày 11 tháng 3 năm 2023[sửa]

 • a'arpoq trở thành mục từ tiếng Greenland đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 10 tháng 3 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ yimirtạ, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Turk Khorasan.
 • бир trở thành mục từ tiếng Krymchak đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 9 tháng 3 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ gičin, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Kyrgyz Phú Dụ.

Thứ tư, ngày 8 tháng 3 năm 2023[sửa]

 • واحد trở thành mục từ tiếng Ả Rập Tchad đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • adiircök trở thành mục từ tiếng Dinka đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 7 tháng 3 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ ngahv urh, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Akha.

Thứ hai, ngày 6 tháng 3 năm 2023[sửa]

 • Ć trở thành mục từ tiếng Istria Rumani đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 5 tháng 3 năm 2023[sửa]

 • 𑚸 trở thành mục từ tiếng Dogri đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 4 tháng 3 năm 2023[sửa]

 • ع‎ trở thành mục từ tiếng Urdu đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 3 tháng 3 năm 2023[sửa]

 • rơpung trở thành mục từ tiếng Mạ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 2 tháng 3 năm 2023[sửa]

 • มวย trở thành mục từ tiếng Kuy đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 1 tháng 3 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Igbo đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 2 năm 2023[sửa]

Thứ ba, ngày 28 tháng 2 năm 2023[sửa]

 • mơhno túa lĕm tro trở thành mục từ tiếng Xơ Đăng đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 27 tháng 2 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ naix, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Bố Y.

Chủ nhật, ngày 26 tháng 2 năm 2023[sửa]

 • coong trở thành mục từ tiếng Brâu đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ c’lâng a’ham a’bục, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Cơ Tu.

Thứ bảy, ngày 25 tháng 2 năm 2023[sửa]

 • doz trở thành mục từ tiếng Mao Nam đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • colôr trở thành mục từ tiếng Friuli đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 24 tháng 2 năm 2023[sửa]

 • a trở thành mục từ tiếng Hlai đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 23 tháng 2 năm 2023[sửa]

 • muôi trở thành mục từ tiếng Xtiêng đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ bôh lông, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Gia Rai.

Thứ tư, ngày 22 tháng 2 năm 2023[sửa]

 • teod trở thành mục từ tiếng La Hủ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ hră anăn, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Ê Đê.
 • xed trở thành mục từ tiếng Kotava đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 21 tháng 2 năm 2023[sửa]

 • Россия trở thành mục từ tiếng Avar đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • guông t’gạt trở thành mục từ tiếng Rơ Măm đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • khùn tằng trở thành mục từ tiếng Pa Dí đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ êma pluh, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Ê Đê.

Thứ hai, ngày 20 tháng 2 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ na, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Sán Chay.
 • აბანოჲ (abanoy) trở thành mục từ tiếng Gruzia cổ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • am trở thành mục từ tiếng Nùng Vẻn đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 19 tháng 2 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ , Wiktionary tiếng Việt đạt con số 500 mục từ tiếng Trung Quốc.
 • Với mục từ sláy, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 300 mục từ tiếng Nùng.

Thứ sáu, ngày 17 tháng 2 năm 2023[sửa]

 • œ trở thành mục từ tiếng Itaŋikom đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 16 tháng 2 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ pja này, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 200 mục từ tiếng Nùng.
 • Haqniqdoq trở thành mục từ tiếng Hà Nhì đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 15 tháng 2 năm 2023[sửa]

 • ć trở thành mục từ tiếng Silesia đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 14 tháng 2 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ tù luum, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Nùng.

Thứ hai, ngày 13 tháng 2 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Basketo đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 12 tháng 2 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ ăn, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Nguồn.

Thứ bảy, ngày 11 tháng 2 năm 2023[sửa]

 • 有ーㇲ゙ trở thành mục từ tiếng Miyako đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 10 tháng 2 năm 2023[sửa]

 • Ǫ trở thành mục từ tiếng Gwichʼin đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Ocaina đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 8 tháng 2 năm 2023[sửa]

 • หนึ้ง trở thành mục từ tiếng Saek đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 7 tháng 2 năm 2023[sửa]

 • hơnăm trở thành mục từ tiếng Hà Lăng đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ hơdang, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Ba Na.

Thứ hai, ngày 6 tháng 2 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ parích, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Chứt.
 • goong teng leng trở thành mục từ tiếng Ca Dong đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 5 tháng 2 năm 2023[sửa]

 • (ū) trở thành mục từ tiếng Java đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 4 tháng 2 năm 2023[sửa]

 • Ĩ trở thành mục từ tiếng Wayampi đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 3 tháng 2 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ cải cả, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 1000 mục từ tiếng Mường.
 • เจ๋อ trở thành mục từ tiếng Phu Thái đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • mat hngưy trở thành mục từ tiếng Co đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 2 tháng 2 năm 2023[sửa]

 • dteehxv trở thành mục từ tiếng Akha đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ kʰaːw⁵, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Yoy.

Thứ tư, ngày 1 tháng 2 năm 2023[sửa]

 • nɯŋ¹ trở thành mục từ tiếng Yoy đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Tiếng Yoy là ngôn ngữ thứ 400 xuất hiện trong cuốn từ điển mở Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 1 năm 2023[sửa]

Thứ ba, ngày 31 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • vịt trở thành mục từ tiếng Pọng đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Ŏ trở thành mục từ tiếng M'Nông Trung đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 30 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ asám, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Mã Liềng.
 • bumôt trở thành mục từ tiếng Kháng đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • 𐬢 trở thành mục từ tiếng Avestan đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • sơcừng trở thành mục từ tiếng Mã Liềng đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ rukuba, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Ả Rập Juba.
 • Với mục từ ăn lót tã, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 900 mục từ tiếng Mường.
 • Với mục từ chấm, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Nguồn.

Thứ sáu, ngày 27 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • ë trở thành mục từ tiếng Aceh đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 26 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • gesh trở thành mục từ tiếng Ả Rập Juba đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • asakis trở thành mục từ tiếng Pawnee đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 25 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • сама trở thành mục từ tiếng Moksha đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Xamtanga đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ кӗле, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 200 mục từ tiếng Chuvash.

Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • งอ đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Lawa Đông, Lawa Tây.

Thứ bảy, ngày 21 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • a- trở thành mục từ tiếng Luo đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 19 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Copt đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 18 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • muôi trở thành mục từ tiếng Chơ Ro đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 17 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • dali trở thành mục từ tiếng Fiji đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 16 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ लेका एआ, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Mundari.

Chủ nhật, ngày 15 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • kenguru trở thành mục từ tiếng Veps đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 14 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • मियद trở thành mục từ tiếng Mundari đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • ᰁᰬᰭ trở thành mục từ tiếng Lepcha đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 13 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • 𑃲 trở thành mục từ tiếng Sora đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 12 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ daq paníq, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Pa Kô.
 • Với mục từ чӑх, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Chuvash.

Thứ tư, ngày 11 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • chài trở thành mục từ tiếng Tày Sa Pa đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 10 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ упа, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Chuvash.

Thứ hai, ngày 9 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ dang, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Pa Kô.
 • са̄хар trở thành mục từ tiếng Sami Kildin đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 8 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • phắc trở thành mục từ tiếng Sán Chay đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 7 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Jacaltec đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 6 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ Brển Kỷ Lậu‎, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Quảng Lâm.
 • khôn2 trở thành mục từ tiếng La Ha đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 5 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • Với mục từ nôl, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Quảng Lâm.

Thứ tư, ngày 4 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • k'lác trở thành mục từ tiếng Quảng Lâm đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • صو trở thành mục từ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 3 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • nige trở thành mục từ tiếng Mangghuer đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ realima, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Mangghuer.

Chủ nhật, ngày 1 tháng 1 năm 2023[sửa]

 • 'aD trở thành mục từ tiếng Klingon đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • bịr trở thành mục từ tiếng Turk Khorasan đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 12 năm 2022[sửa]

Thứ sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ yamɢ̆ır, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Ili Turki.

Thứ năm, ngày 29 tháng 12 năm 2022[sửa]

 • ᄀᆞᄅᆞᄫᅵ trở thành mục từ tiếng Triều Tiên trung đại đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 28 tháng 12 năm 2022[sửa]

 • jävri trở thành mục từ tiếng Sami Inari đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ goritxa, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Talossa.

Thứ ba, ngày 27 tháng 12 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ өс, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Dukha.
 • fális trở thành mục từ tiếng Bắc Sami đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 26 tháng 12 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ köz, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Tây Yugur.

Chủ nhật, ngày 25 tháng 12 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ тӱлчен, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Chulym.
 • viens trở thành mục từ tiếng Talossa đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 24 tháng 12 năm 2022[sửa]

 • *yumurtka trở thành mục từ tiếng Turk nguyên thủy đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ älli, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Qashqai.

Thứ sáu, ngày 23 tháng 12 năm 2022[sửa]

 • bir trở thành mục từ tiếng Qashqai đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 22 tháng 12 năm 2022[sửa]

 • ზესკვი trở thành mục từ tiếng Mingrelia đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 21 tháng 12 năm 2022[sửa]

 • зэрть trở thành mục từ tiếng Erzya đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ Niderlandlar, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Turkmen.

Chủ nhật, ngày 18 tháng 12 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ Kolumbiýa, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Turkmen.

Thứ năm, ngày 15 tháng 12 năm 2022[sửa]

 • Ł trở thành mục từ tiếng Wymysorys đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 14 tháng 12 năm 2022[sửa]

 • ä trở thành mục từ tiếng Bắc Friesland đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 13 tháng 12 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ მზესუმზირა, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Gruzia.
 • Với mục từ Niderland, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Gagauz.

Thứ hai, ngày 12 tháng 12 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Harari đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2022[sửa]

 • ü trở thành mục từ tiếng Gagauz đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 9 tháng 12 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ ca khổng, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 800 mục từ tiếng Mường.

Thứ năm, ngày 8 tháng 12 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ ảng hỗi, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 700 mục từ tiếng Mường.

Thứ tư, ngày 7 tháng 12 năm 2022[sửa]

 • ñ trở thành mục từ tiếng Wolof đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 6 tháng 12 năm 2022[sửa]

 • ပက် trở thành mục từ tiếng Aiton đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 5 tháng 12 năm 2022[sửa]

 • šide trở thành mục từ tiếng Kamassia đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 4 tháng 12 năm 2022[sửa]

 • sagǝssǝt trở thành mục từ tiếng Koibal đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • ӈолю trở thành mục từ tiếng Nenets rừng đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022[sửa]

 • мъножицеѭ trở thành mục từ tiếng Slav Giáo hội cổ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ goze, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Ngũ Đồn.
 • kälä trở thành mục từ tiếng Mator đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 1 tháng 12 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ qhichai, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Ngũ Đồn.

Tháng 11 năm 2022[sửa]

Thứ tư, ngày 30 tháng 11 năm 2022[sửa]

 • liangge trở thành mục từ tiếng Ngũ Đồn đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ Yeznanz, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Tráng.

Thứ ba, ngày 29 tháng 11 năm 2022[sửa]

 • дюэл trở thành mục từ tiếng Ulch đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Tiếng Ulch là ngôn ngữ thứ 350 xuất hiện trong cuốn từ điển mở Wiktionary tiếng Việt.
 • t‘anku trở thành mục từ tiếng Alchuka đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • taṅgu trở thành mục từ tiếng Ainu Sakhalin đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • taŋu trở thành mục từ tiếng Kili đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022[sửa]

 • њуӈу trở thành mục từ tiếng Udihe đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022[sửa]

 • keeni trở thành mục từ tiếng Nạp Tây đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • миӈга trở thành mục từ tiếng Orok đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2022[sửa]

 • dʒapkʊn trở thành mục từ tiếng Oroqen đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • дю trở thành mục từ tiếng Oroch đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 24 tháng 11 năm 2022[sửa]

 • emung trở thành mục từ tiếng Solon đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • өмөн trở thành mục từ tiếng Negidal đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 23 tháng 11 năm 2022[sửa]

 • p‘ut(‘)ihin trở thành mục từ tiếng Bala đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • өмэн trở thành mục từ tiếng Even đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 22 tháng 11 năm 2022[sửa]

 • ɨga trở thành mục từ tiếng Arin đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • aj trở thành mục từ tiếng Assan đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 21 tháng 11 năm 2022[sửa]

 • қо’к trở thành mục từ tiếng Ket đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • trở thành mục từ tiếng Tây Kayah đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Дьук trở thành mục từ tiếng Yugh đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • lɩ́m trở thành mục từ tiếng Kabiye đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • xúta trở thành mục từ tiếng Pumpokol đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 20 tháng 11 năm 2022[sửa]

 • ailin trở thành mục từ tiếng Quenya đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 19 tháng 11 năm 2022[sửa]

 • hūča trở thành mục từ tiếng Kott đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • جۇمھۇرىيەت trở thành mục từ tiếng Duy Ngô Nhĩ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ phja đán, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 1.000 mục từ tiếng Tày.

Thứ ba, ngày 15 tháng 11 năm 2022[sửa]

 • ŏ trở thành mục từ tiếng Chu Ru đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 14 tháng 11 năm 2022[sửa]

 • bal trở thành mục từ tiếng Nam Động đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ bôm, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 900 mục từ tiếng Tày.

Chủ nhật, ngày 13 tháng 11 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ joicdiangz, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Bố Y.
 • 𐩡𐩪𐩬 trở thành mục từ tiếng Saba đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 11 tháng 11 năm 2022[sửa]

 • qnyangl qbenl trở thành mục từ tiếng Thủy đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ vẹ, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 800 mục từ tiếng Tày.

Thứ năm, ngày 10 tháng 11 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ martillo, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 350 mục từ tiếng Tây Ban Nha.

Thứ tư, ngày 9 tháng 11 năm 2022[sửa]

 • ƀ trở thành mục từ tiếng Cơ Tu đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 8 tháng 11 năm 2022[sửa]

 • ł trở thành mục từ tiếng Inupiaq đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 7 tháng 11 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Aari đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 6 tháng 11 năm 2022[sửa]

 • ara trở thành mục từ tiếng Nauru đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2022[sửa]

 • ö trở thành mục từ tiếng Limburg đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 3 tháng 11 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ qua, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 700 mục từ tiếng Tày.

Thứ tư, ngày 2 tháng 11 năm 2022[sửa]

 • ò trở thành mục từ tiếng Hrê đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 1 tháng 11 năm 2022[sửa]

 • зарни trở thành mục từ tiếng Udmurt đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 10 năm 2022[sửa]

Thứ hai, ngày 31 tháng 10 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ Эрзин, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Tuva.

Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ sa'a, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Beja.

Chủ nhật, ngày 23 tháng 10 năm 2022[sửa]

 • buuru đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Rukai, Fula.
 • Với mục từ raat, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Beja.

Thứ sáu, ngày 21 tháng 10 năm 2022[sửa]

 • buuru trở thành mục từ tiếng Koyraboro Senni đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 18 tháng 10 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ pùn toòng, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 600 mục từ tiếng Tày.

Thứ bảy, ngày 15 tháng 10 năm 2022[sửa]

 • гӏазот trở thành mục từ tiếng Chechen đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 14 tháng 10 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ rườn, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 500 mục từ tiếng Tày.

Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2022[sửa]

 • Ę trở thành mục từ tiếng Denesuline đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 10 tháng 10 năm 2022[sửa]

 • 𐕄 trở thành mục từ tiếng Aghwan đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ nà che̱, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 400 mục từ tiếng Tày.

Chủ nhật, ngày 9 tháng 10 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Tigre đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 8 tháng 10 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ mắt, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 300 mục từ tiếng Tày.
 • c'ám'tn' trở thành mục từ tiếng Cowlitz đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022[sửa]

 • Ń‎ trở thành mục từ tiếng Yoruba đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 5 tháng 10 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ thải, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Nùng.
 • Với mục từ nựa năng, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 200 mục từ tiếng Tày.

Thứ hai, ngày 3 tháng 10 năm 2022[sửa]

 • Ư trở thành mục từ tiếng Bru đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 2 tháng 10 năm 2022[sửa]

 • hansi trở thành mục từ tiếng Zarma đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 1 tháng 10 năm 2022[sửa]

 • ᄌᆞ미지다 trở thành mục từ tiếng Jeju đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 9 năm 2022[sửa]

Thứ hai, ngày 26 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ chỏ pế, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 600 mục từ tiếng Mường.

Chủ nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • 𐌰𐌹𐌽𐌰𐌼𐌿𐌽𐌳𐌹𐌸𐌰 trở thành mục từ tiếng Goth đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ may, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Ili Turki.
 • Với mục từ toʻqson, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Uzbek.

Thứ bảy, ngày 24 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • нул trở thành mục từ tiếng Urum đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 22 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • бир trở thành mục từ tiếng Nogai đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 20 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • 𐽼𐽶𐽾 trở thành mục từ tiếng Duy Ngô Nhĩ cổ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • пон‎ trở thành mục từ tiếng Komi-Zyrian đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 19 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ اجلماك, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Karakhanid.

Chủ nhật, ngày 18 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ duhul, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Kyrgyz Phú Dụ.

Thứ bảy, ngày 17 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • 𐫖𐫀𐫘𐫏𐫀𐫃 trở thành mục từ tiếng Sogdia đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ иш, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 200 mục từ tiếng Tofa.
 • Với mục từ basqa, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Karakalpak.
 • bir trở thành mục từ tiếng Ili Turki đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 13 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • 𐊃 trở thành mục từ tiếng Lycia đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 10 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • анэдэлъхубзэ trở thành mục từ tiếng Kabardia đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ саъһал, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Tofa.

Thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • ę trở thành mục từ tiếng Hạ Đức đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Tiếng Hạ Đức là ngôn ngữ thứ 300 xuất hiện trong cuốn từ điển mở Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ пота, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Dukha.

Thứ năm, ngày 8 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • බල්ලා trở thành mục từ tiếng Sinhala đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ өдүрек‎, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Tofa.
 • Với mục từ қамноч, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Chulym.

Thứ tư, ngày 7 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ ӄызыл-һат, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 400 mục từ tiếng Soyot.

Thứ ba, ngày 6 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Oromo đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 4 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • ń‎ trở thành mục từ tiếng Thượng Sorb đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 3 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • ’àh trở thành mục từ tiếng Dogrib đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 2 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • Ơ trở thành mục từ tiếng K'Ho đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 1 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • zvezda trở thành mục từ tiếng Slovene đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • *unemə trở thành mục từ tiếng Yukaghir nguyên thủy đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt. Đây cũng là mục từ tái tạo đầu tiên của dự án.
 • Với mục từ бағла, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 300 mục từ tiếng Soyot.

Tháng 8 năm 2022[sửa]

Thứ tư, ngày 31 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • 𒌨‎ trở thành mục từ tiếng Akkad đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 30 tháng 8 năm 2022[sửa]

Thứ hai, ngày 29 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • бир đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Bắc Altai, Nam Altai.

Thứ sáu, ngày 26 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • 𞅃 đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Mông Xanh, Mông Trắng.
 • xłp̓x̣ʷłtłpłłskʷc̓ trở thành mục từ tiếng Bella Coola đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 24 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ slư, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Tày.
 • ᮒᮥᮜᮀ trở thành mục từ tiếng Sunda đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 23 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • asin trở thành mục từ tiếng Maranao đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • tali trở thành mục từ tiếng Chamorro đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • ᦓᧄᧉ trở thành mục từ tiếng Lự đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • uha trở thành mục từ tiếng Niue đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 21 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • šúŋka trở thành mục từ tiếng Lakota đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • akxa trở thành mục từ tiếng Osage đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 19 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ гушан, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Buryat.
 • жаран trở thành mục từ tiếng Kyrgyz đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • セタ trở thành mục từ tiếng Ainu đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • негн trở thành mục từ tiếng Kalmyk đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • әmu trở thành mục từ tiếng Nữ Chân đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 17 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Tigrinya đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 16 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • ndeeul trở thành mục từ tiếng Bố Y đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • 𑜃𑜪 trở thành mục từ tiếng Ahom đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Punjab đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • ambulo trở thành mục từ tiếng Maay đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • 𑑆 trở thành mục từ tiếng Newa đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • hótame trở thành mục từ tiếng Cheyenne đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • koira đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Karelia, Vot.

Thứ năm, ngày 11 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • soittu trở thành mục từ tiếng Ingria đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 9 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • dog trở thành mục từ tiếng Volapük đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • ᐃᒪᖅ trở thành mục từ tiếng Inuktitut đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 8 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ батағана, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 200 mục từ tiếng Soyot.

Chủ nhật, ngày 7 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • héen trở thành mục từ tiếng Tlingit đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • ᡝᠮᠺᠨ trở thành mục từ tiếng Tích Bá đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 5 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • بیر trở thành mục từ tiếng Chagatai đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 4 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • بير trở thành mục từ tiếng Karakhanid đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • آغماق trở thành mục từ tiếng Turk Khorezm đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 3 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • بر trở thành mục từ tiếng Bulgar đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • ח𐰂𐰵𐰆𐰺𐰇𐰢 trở thành mục từ tiếng Khazar đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • giyah trở thành mục từ tiếng Eyak đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 2 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Khalaj đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ суғ, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Soyot.

Thứ hai, ngày 1 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • bĭr trở thành mục từ tiếng Kyrgyz Phú Dụ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ беш чүс, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Soyot.

Tháng 7 năm 2022[sửa]

Chủ nhật, ngày 31 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • uom trở thành mục từ tiếng Ưu Miền đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • бір trở thành mục từ tiếng Soyot đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 28 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • gudaga trở thành mục từ tiếng Yidiny đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • bır trở thành mục từ tiếng Salar đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • sqʷəbáyʔ trở thành mục từ tiếng Lushootseed‎ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Tiếng Lushootseed‎ là ngôn ngữ thứ 250 xuất hiện trong cuốn từ điển mở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 27 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • yäk trở thành mục từ tiếng Äynu đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 26 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Geʽez đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 25 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • krưh trở thành mục từ tiếng Ê Đê đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • умун trở thành mục từ tiếng Evenk đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 24 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • 喀喇 trở thành mục từ tiếng Kyakala đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 22 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • Oosook trở thành mục từ tiếng Beja đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 21 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • nwoh trở thành mục từ tiếng Abau đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • ла trở thành mục từ tiếng Abaza đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • itame trở thành mục từ tiếng Kw'adza đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 20 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • etc. trở thành mục từ tiếng Anh trung đại đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • wa-t trở thành mục từ tiếng Aasax đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 17 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ đác mẽnh, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 500 mục từ tiếng Mường.

Thứ tư, ngày 13 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • ą trở thành mục từ tiếng Kaszëb đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 12 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • ca trở thành mục từ tiếng Romansh đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 11 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • ca trở thành mục từ tiếng Romagnol đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 10 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • ca trở thành mục từ tiếng Chibcha đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 9 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • ca trở thành mục từ tiếng Pucikwar đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 8 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • ы đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Bashkir, Belarus, Ossetia.

Thứ năm, ngày 7 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • 𮀅 trở thành mục từ tiếng Tráng đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ адил, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Nam Yukaghir.
 • маархуонь trở thành mục từ tiếng Bắc Yukaghir đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 1 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • иркиэй trở thành mục từ tiếng Nam Yukaghir đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 6 năm 2022[sửa]

Thứ năm, ngày 30 tháng 6 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ тине, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Chuvan.

Thứ năm, ngày 23 tháng 6 năm 2022[sửa]

 • урки trở thành mục từ tiếng Omok đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 22 tháng 6 năm 2022[sửa]

 • аигга trở thành mục từ tiếng Chuvan đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 21 tháng 6 năm 2022[sửa]

 • Nhóm phát triển kích hoạt chức năng lấy dữ liệu từ điển học từ Wikidata. Với chức năng này, chúng ta sẽ mai mốt cùng xây dựng một từ điển dùng chung với các phiên bản Wiktionary khác.
 • бихъ trở thành mục từ tiếng Khvarshi đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ 𘱙, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Khiết Đan.
 • Với mục từ unang, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Bảo An.

Thứ hai, ngày 20 tháng 6 năm 2022[sửa]

 • đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của chữ Geʽez và tiếng Bilen.

Chủ nhật, ngày 19 tháng 6 năm 2022[sửa]

 • ᡕᠠᡌᡆᠨ trở thành mục từ tiếng Oirat đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 18 tháng 6 năm 2022[sửa]

 • 匋裏 trở thành mục từ tiếng Khiết Đan đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • хэлэн trở thành mục từ tiếng Buryat đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 17 tháng 6 năm 2022[sửa]

 • эмун trở thành mục từ tiếng Nanai đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Wiktionary tiếng Việt chào đón thành viên thứ 50.000 với tên người dùng Thanhn5151.

Thứ tư, ngày 15 tháng 6 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ apkoppor, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 250.000 mục từ.

Thứ ba, ngày 14 tháng 6 năm 2022[sửa]

 • نكه trở thành mục từ tiếng Mogholi đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 13 tháng 6 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ qirou, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Đông Hương.

Thứ ba, ngày 7 tháng 6 năm 2022[sửa]

 • bir trở thành mục từ tiếng Karakalpak đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 3 tháng 6 năm 2022[sửa]

Thứ năm, ngày 2 tháng 6 năm 2022[sửa]

 • tea tea trở thành mục từ tiếng Rapa Nui đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 1 tháng 6 năm 2022[sửa]

 • ахы trở thành mục từ tiếng Abkhaz đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 5 năm 2022[sửa]

Thứ ba, ngày 31 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • singiri trở thành mục từ tiếng Iraqw đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • 'a'e trở thành mục từ tiếng 'Are'are đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • 'a'awet trở thành mục từ tiếng Cahuilla đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • 𓉙 trở thành mục từ tiếng Ai Cập đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ čeheno, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Yaaku.

Thứ năm, ngày 26 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ sòːni, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Dahalo.
 • af trở thành mục từ tiếng Boon đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • ڤ đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Soran, Ả Rập tại Ai Cập, Ả Rập Hijazi.
 • Tiếng Ả Rập Hijazi là ngôn ngữ thứ 200 xuất hiện trong cuốn từ điển mở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 23 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • бір trở thành mục từ tiếng Kazakh đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • 𐀹 trở thành mục từ tiếng Hy Lạp thời Mycenae đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 19 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Tamazight Trung Atlas đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ ຜົ້ງສາລີ, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Lào.

Thứ tư, ngày 18 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Kannada đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 17 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ waroh, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Pnar.

Chủ nhật, ngày 15 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Hanunoo đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ dảm đốc, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 400 mục từ tiếng Mường.

Thứ bảy, ngày 14 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • ar trở thành mục từ tiếng Pnar đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • туъһа trở thành mục từ tiếng Dukha đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • obo trở thành mục từ tiếng Maasai đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ irgw, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Daur.
 • Với mục từ wer, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Đông Yugur.

Chủ nhật, ngày 8 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ huuli, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Monguor.

Thứ bảy, ngày 7 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ dalai, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Mông Cổ Khamnigan.

Thứ ba, ngày 3 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • hamagan trở thành mục từ tiếng Mông Cổ Khamnigan đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 2 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • mọc trở thành mục từ tiếng Tay Dọ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 4 năm 2022[sửa]

Thứ bảy, ngày 30 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • 𐰋𐰃𐰼 trở thành mục từ tiếng Turk cổ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ jal⁵, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Thổ.

Thứ bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ lay chiến, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 300 mục từ tiếng Mường.

Thứ năm, ngày 21 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • улттӑ trở thành mục từ tiếng Chuvash đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 17 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ naŋ³, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Thổ.

Thứ sáu, ngày 15 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • kha trở thành mục từ tiếng Ơ Đu đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 13 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • caŋ⁴ trở thành mục từ tiếng Mảng đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • moːt⁸ trở thành mục từ tiếng Thổ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 12 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ chết, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Tày.

Chủ nhật, ngày 10 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • tìm trở thành mục từ tiếng Cống đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 9 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ chổ chổ, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 200 mục từ tiếng Mường.

Thứ sáu, ngày 8 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • ກໍ່ trở thành mục từ tiếng Lào đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • qush trở thành mục từ tiếng Uzbek đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 6 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • กอน trở thành mục từ tiếng Thavưng đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 4 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • ᨾᩯ᩠ᩅ trở thành mục từ tiếng Bắc Thái đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • athiớl trở thành mục từ tiếng Arem đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 3 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ ꪣ꫁ꪱ, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Thái Đen.
 • baiboly trở thành mục từ tiếng Malagasy đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 3 năm 2022[sửa]

Thứ năm, ngày 31 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • mûc trở thành mục từ tiếng Chứt đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 30 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Gumuz đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 28 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ F-dúr, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Hungary.
 • ghjacaru trở thành mục từ tiếng Corse đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ Эрдэнэт, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Mông Cổ.

Thứ bảy, ngày 26 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ taashi, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Monguor.

Thứ sáu, ngày 25 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ hundi, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Kangjia.

Thứ bảy, ngày 19 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • бичии trở thành mục từ tiếng Tuva đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 15 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ xán fấm, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Mường.

Chủ nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2022[sửa]

Thứ ba, ngày 8 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ Өймөкөөн, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Yakut.

Thứ sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • доруобуйа trở thành mục từ tiếng Yakut đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 3 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ кутурук, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Dolgan.
 • łaabu trở thành mục từ tiếng Dahalo đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • Ø đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Alutor, Nam Sami.
 • napax trở thành mục từ tiếng Yaaku đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 2 năm 2022[sửa]

Thứ hai, ngày 28 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • Ö trở thành mục từ tiếng Kalo tại Phần Lan đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • nige trở thành mục từ tiếng Monguor đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 27 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • 𐛗 trở thành mục từ không xác định ngôn ngữ đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • azaq trở thành mục từ tiếng Tây Yugur đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 26 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • 𖢋 trở thành mục từ tiếng Bamum cổ đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 25 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Carrier đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 24 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • Í trở thành mục từ tiếng Saanich đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 23 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • neigei trở thành mục từ tiếng Đông Yugur đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 22 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • Í trở thành mục từ tiếng Ireland cổ đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 21 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • Ë trở thành mục từ tiếng Ladin đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ eulen, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Daur.

Thứ năm, ngày 17 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ ізік, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Khakas.
 • kunjetei trở thành mục từ tiếng Bảo An đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 15 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • ܵ trở thành mục từ tiếng Syria đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • Tiếng Syria là ngôn ngữ thứ 150 xuất hiện trong cuốn từ điển mở Wiktionary tiếng Việt.
 • nun trở thành mục từ tiếng Rohingya đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 14 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • iman trở thành mục từ tiếng Đông Hương đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 12 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • Ç đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Norman, Turkmen, Zazaki.

Thứ tư, ngày 9 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • чақшы trở thành mục từ tiếng Chulym đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • trở thành mục từ tiếng Cherokee đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • Wiktionary tiếng Việt vượt qua con số 50.000 tính từ.

Thứ ba, ngày 8 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • аайдаан trở thành mục từ tiếng Dolgan đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 7 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ , Wiktionary tiếng Việt đạt con số 250 mục từ tiếng Triều Tiên.

Tháng 1 năm 2022[sửa]

Thứ tư, ngày 26 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ ныбақ, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Shor.

Thứ ba, ngày 25 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • kuar trở thành mục từ tiếng Kangjia đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 23 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ গঙা, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Assam.

Thứ bảy, ngày 22 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • ¸ trở thành mục từ tiếng Man đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • иретке trở thành mục từ tiếng Khakas đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • · trở thành mục từ tiếng Garo đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 19 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • caalbaang trở thành mục từ tiếng Daur đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • ´ trở thành mục từ tiếng Skolt Sami đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • অসমীয়া trở thành mục từ tiếng Assam đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 18 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • айланчық trở thành mục từ tiếng Shor đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • trở thành mục từ tiếng Tamil đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 17 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ 𤩝, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 2500 mục từ tiếng Quan Thoại.

Thứ bảy, ngày 15 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • ´ trở thành mục từ tiếng Hy Lạp cổ đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • ` đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Liguria, Macedoni, Serbia-Croatia.

Thứ sáu, ngày 14 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • ` trở thành mục từ tiếng Bulgari đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 3 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • 𑣙 trở thành mục từ tiếng Ho đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 2 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Vai đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 1 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • ၸၢင်ႉ trở thành mục từ tiếng Shan đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 12 năm 2021[sửa]

Thứ sáu, ngày 31 tháng 12 năm 2021[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Bali đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 27 tháng 12 năm 2021[sửa]

 • đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Amhara, Nam Tư.

Thứ hai, ngày 20 tháng 12 năm 2021[sửa]

Chủ nhật, ngày 12 tháng 12 năm 2021[sửa]

 • trở thành mục từ chữ Phags-pa đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 10 tháng 12 năm 2021[sửa]

Thứ năm, ngày 9 tháng 12 năm 2021[sửa]

 • 𐐦 trở thành mục từ chữ Deseret đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • бжыхьэ trở thành mục từ tiếng Adygea đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • cagay trở thành mục từ tiếng Afar đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021[sửa]

Chủ nhật, ngày 5 tháng 12 năm 2021[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Sindh đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 3 tháng 12 năm 2021[sửa]

 • 𑈝 trở thành mục từ tiếng Luwati đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 11 năm 2021[sửa]

Thứ sáu, ngày 26 tháng 11 năm 2021[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Phạn đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 23 tháng 11 năm 2021[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Tây Tạng đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 20 tháng 11 năm 2021[sửa]

 • 𝩺 trở thành mục từ ngôn ngữ ký hiệu đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2021[sửa]

 • 𗸨 trở thành mục từ tiếng Tangut đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 3 tháng 11 năm 2021[sửa]

 • Trang Chính mới được đưa vào sử dụng sau gần 10 năm dùng giao diện cũ.

Tháng 10 năm 2021[sửa]

Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021[sửa]

 • Một cuộc biểu quyết thay Trang Chính mới đang được tiến hành.
 • Cuộc “Cách mạng cải tiến Wiktionary tiếng Việt” chính thức được tiến hành trên mọi mặt.

Xem thêm[sửa]