Wiktionary:Tin tức

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Trang này dành cho tin tức về dự án Wiktionary tiếng Việt nói riêng hay về cộng đồng Wiktionary nói chung. Bạn có biết tin tức mới không? Mời bạn ghi ra đây!

Bạn có thể chọn nút theo dõi trang để cập nhật tin tức tại Danh sách theo dõi.

Tháng 5 năm 2022[sửa]

Thứ tư, ngày 18 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Kannada đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 17 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ waroh, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Pnar.

Chủ nhật, ngày 15 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Hanunoo đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ dảm đốc, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 400 mục từ tiếng Mường.

Thứ bảy, ngày 14 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • ar trở thành mục từ tiếng Pnar đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • туъһа trở thành mục từ tiếng Dukha đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • obo trở thành mục từ tiếng Maasai đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ irgw, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Daur.
 • Với mục từ wer, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Đông Yugur.

Chủ nhật, ngày 8 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ huuli, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Monguor.

Thứ bảy, ngày 7 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ dalai, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Mông Cổ Khamnigan.

Thứ ba, ngày 3 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • hamagan trở thành mục từ tiếng Mông Cổ Khamnigan đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 2 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • mọc trở thành mục từ tiếng Tay Dọ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 4 năm 2022[sửa]

Thứ bảy, ngày 30 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • 𐰋𐰃𐰼 trở thành mục từ tiếng Turk cổ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ jal⁵, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Thổ.

Thứ bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ lay chiến, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 300 mục từ tiếng Mường.

Thứ năm, ngày 21 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • улттӑ trở thành mục từ tiếng Chuvash đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 17 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ naŋ³, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Thổ.

Thứ sáu, ngày 15 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • kha trở thành mục từ tiếng Ơ Đu đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 13 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • caŋ⁴ trở thành mục từ tiếng Mảng đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • moːt⁸ trở thành mục từ tiếng Thổ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 12 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ chết, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Tày.

Chủ nhật, ngày 10 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • tìm trở thành mục từ tiếng Cống đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 9 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ chổ chổ, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 200 mục từ tiếng Mường.

Thứ sáu, ngày 8 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • ກໍ່ trở thành mục từ tiếng Lào đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • qush trở thành mục từ tiếng Uzbek đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 6 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • กอน trở thành mục từ tiếng Thavưng đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 4 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • ᨾᩯ᩠ᩅ trở thành mục từ tiếng Bắc Thái đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • athiớl trở thành mục từ tiếng Arem đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 3 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ ꪣ꫁ꪱ, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Thái Đen.
 • baiboly trở thành mục từ tiếng Malagasy đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 3 năm 2022[sửa]

Thứ năm, ngày 31 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • mûc trở thành mục từ tiếng Chứt đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 30 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Gumuz đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 28 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ F-dúr, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Hungary.
 • ghjacaru trở thành mục từ tiếng Corse đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ Эрдэнэт, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Mông Cổ.

Thứ bảy, ngày 26 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ taashi, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Monguor.

Thứ sáu, ngày 25 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ hundi, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Kangjia.

Thứ bảy, ngày 19 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • бичии trở thành mục từ tiếng Tuva đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 15 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ xán fấm, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Mường.

Chủ nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2022[sửa]

Thứ ba, ngày 8 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ Өймөкөөн, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Yakut.

Thứ sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • доруобуйа trở thành mục từ tiếng Yakut đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 3 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ кутурук, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Dolgan.
 • łaabu trở thành mục từ tiếng Dahalo đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • Ø đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Alutor, Nam Sami.
 • napax trở thành mục từ tiếng Yaaku đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 2 năm 2022[sửa]

Thứ hai, ngày 28 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • Ö trở thành mục từ tiếng Kalo tại Phần Lan đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • nige trở thành mục từ tiếng Monguor đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 27 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • 𐛗 trở thành mục từ không xác định ngôn ngữ đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • azaq trở thành mục từ tiếng Tây Yugur đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 26 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • 𖢋 trở thành mục từ tiếng Bamum cổ đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 25 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Carrier đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 24 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • Í trở thành mục từ tiếng Saanich đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 23 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • neigei trở thành mục từ tiếng Đông Yugur đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 22 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • Í trở thành mục từ tiếng Ireland cổ đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 21 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • Ë trở thành mục từ tiếng Ladin đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ eulen, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Daur.

Thứ năm, ngày 17 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ ізік, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Khakas.
 • kunjetei trở thành mục từ tiếng Bảo An đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 15 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • ܵ trở thành mục từ tiếng Syria đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • Tiếng Syria là ngôn ngữ thứ 150 xuất hiện trong cuốn từ điển mở Wiktionary tiếng Việt.
 • nun trở thành mục từ tiếng Rohingya đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 14 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • iman trở thành mục từ tiếng Đông Hương đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 12 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • Ç đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Norman, Turkmen, Zazaki.

Thứ tư, ngày 9 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • чақшы trở thành mục từ tiếng Chulym đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • trở thành mục từ tiếng Cherokee đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • Wiktionary tiếng Việt vượt qua con số 50.000 tính từ.

Thứ ba, ngày 8 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • аайдаан trở thành mục từ tiếng Dolgan đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 7 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ , Wiktionary tiếng Việt đạt con số 250 mục từ tiếng Triều Tiên.

Tháng 1 năm 2022[sửa]

Thứ tư, ngày 26 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ ныбақ, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Shor.

Thứ ba, ngày 25 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • kuar trở thành mục từ tiếng Kangjia đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 23 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ গঙা, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Assam.

Thứ bảy, ngày 22 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • ¸ trở thành mục từ tiếng Man đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • иретке trở thành mục từ tiếng Khakas đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • · trở thành mục từ tiếng Garo đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 19 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • caalbaang trở thành mục từ tiếng Daur đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • ´ trở thành mục từ tiếng Skolt Sami đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • অসমীয়া trở thành mục từ tiếng Assam đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 18 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • айланчық trở thành mục từ tiếng Shor đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • trở thành mục từ tiếng Tamil đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 17 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ 𤩝, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 2500 mục từ tiếng Quan Thoại.

Thứ bảy, ngày 15 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • ´ trở thành mục từ tiếng Hy Lạp cổ đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • ` đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Liguria, Macedoni, Serbia-Croatia.

Thứ sáu, ngày 14 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • ` trở thành mục từ tiếng Bulgari đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 3 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • 𑣙 trở thành mục từ tiếng Ho đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 2 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Vai đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 1 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • ၸၢင်ႉ trở thành mục từ tiếng Shan đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 12 năm 2021[sửa]

Thứ sáu, ngày 31 tháng 12 năm 2021[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Bali đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 27 tháng 12 năm 2021[sửa]

 • đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Amhara, Nam Tư.

Thứ hai, ngày 20 tháng 12 năm 2021[sửa]

Chủ nhật, ngày 12 tháng 12 năm 2021[sửa]

 • trở thành mục từ chữ Phags-pa đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 10 tháng 12 năm 2021[sửa]

Thứ năm, ngày 9 tháng 12 năm 2021[sửa]

 • 𐐦 trở thành mục từ chữ Deseret đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • бжыхьэ trở thành mục từ tiếng Adygea đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • cagay trở thành mục từ tiếng Afar đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021[sửa]

Chủ nhật, ngày 5 tháng 12 năm 2021[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Sindh đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 3 tháng 12 năm 2021[sửa]

 • 𑈝 trở thành mục từ tiếng Luwati đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 11 năm 2021[sửa]

Thứ sáu, ngày 26 tháng 11 năm 2021[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Phạn đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 23 tháng 11 năm 2021[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Tây Tạng đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 20 tháng 11 năm 2021[sửa]

 • 𝩺 trở thành mục từ ngôn ngữ ký hiệu đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2021[sửa]

 • 𗸨 trở thành mục từ tiếng Tangut đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 3 tháng 11 năm 2021[sửa]

 • Trang Chính mới được đưa vào sử dụng sau gần 10 năm dùng giao diện cũ.

Tháng 10 năm 2021[sửa]

Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021[sửa]

 • Một cuộc biểu quyết thay Trang Chính mới đang được tiến hành.
 • Cuộc “Cách mạng cải tiến Wiktionary tiếng Việt” chính thức được tiến hành trên mọi mặt.

Xem thêm[sửa]