Wiktionary:Tin tức

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Trang này dành cho tin tức về dự án Wiktionary tiếng Việt nói riêng hay về cộng đồng Wiktionary nói chung. Bạn có biết tin tức mới không? Mời bạn ghi ra đây!


Tháng 9 năm 2016[sửa]

Thứ ba, ngày 13 tháng 9 năm 2016[sửa]

Tháng 4 năm 2016[sửa]

Thứ hai, ngày 11 tháng 4 năm 2016[sửa]

  • Wiktionary đã có thể sử dụng Trình soạn thảo trực quan (Visual Editor). Đây là chức năng beta cần phải đăng ký mới có thể sử dụng, xin xem hướng dẫn.

Tháng 11 năm 2015[sửa]

Chủ nhật, ngày 15 tháng 11 năm 2015[sửa]

  • Các mục từ được tự động tổ chức lại theo thẻ ngôn ngữ theo mặc định để dễ điều hướng hơn. Bạn có thể vô hiệu chức năng này trong Tùy chọn.

Tháng 4 năm 2015[sửa]

Chủ nhật, ngày 19 tháng 4 năm 2015[sửa]

Tháng 1 năm 2015[sửa]

Thứ năm, ngày 15 tháng 1[sửa]

  • Một tiện ích mới tự động tổ chức lại mỗi mục từ thành các thẻ theo ngôn ngữ để dễ điều hướng. Bạn có thể kích hoạt tiện ích này trong Tùy chọn.

Thứ sáu, ngày 2 tháng 1[sửa]

Tin tức Wiktionary tháng trước[sửa]

Xem thêm[sửa]