Wiktionary:Tin tức

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Trang này dành cho tin tức về dự án Wiktionary tiếng Việt nói riêng hay về cộng đồng Wiktionary nói chung. Bạn có biết tin tức mới không? Mời bạn ghi ra đây!


Tháng 9 năm 2017[sửa]

Thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2017[sửa]

Thứ ba, ngày 19 tháng 9 năm 2017[sửa]

Thứ hai, ngày 18 tháng 9 năm 2017[sửa]

Lùi sửa

Tháng 4 năm 2017[sửa]

Thứ hai, ngày 24 tháng 4 năm 2017[sửa]

  • Các liên kết liên wiki hiện được hệ thống tự động tạo ra dùng phần mở rộng Cognate. Các mục từ không còn cần liệt kê thủ công các mục từ tương ứng tại wiki khác. Đây là bước đầu tiên trong quá trình trở nên tương thích với Wikidata.

Tháng 9 năm 2016[sửa]

Thứ ba, ngày 13 tháng 9 năm 2016[sửa]

Wikidata

Tin tức Wiktionary tháng trước[sửa]

Xem thêm[sửa]