Wiktionary:Tin tức

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Trang này dành cho tin tức về dự án Wiktionary tiếng Việt nói riêng hay về cộng đồng Wiktionary nói chung. Bạn có biết tin tức mới không? Mời bạn ghi ra đây!

Bạn có thể chọn nút theo dõi trang để cập nhật tin tức tại Danh sách theo dõi.

Tháng 9 năm 2022[sửa]

Chủ nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • 𐌰𐌹𐌽𐌰𐌼𐌿𐌽𐌳𐌹𐌸𐌰 trở thành mục từ tiếng Goth đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ may, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Ili Turki.
 • Với mục từ toʻqson, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Uzbek.

Thứ bảy, ngày 24 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • нул trở thành mục từ tiếng Urum đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 22 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • бир trở thành mục từ tiếng Nogai đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 20 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • 𐽼𐽶𐽾 trở thành mục từ tiếng Duy Ngô Nhĩ cổ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • пон‎ trở thành mục từ tiếng Komi-Zyrian đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 19 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ اجلماك, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Karakhanid.

Chủ nhật, ngày 18 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ duhul, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Kyrgyz Phú Dụ.

Thứ bảy, ngày 17 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • 𐫖𐫀𐫘𐫏𐫀𐫃 trở thành mục từ tiếng Sogdia đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ иш, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 200 mục từ tiếng Tofa.
 • Với mục từ basqa, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Karakalpak.
 • bir trở thành mục từ tiếng Ili Turki đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 13 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • 𐊃 trở thành mục từ tiếng Lycia đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 10 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • анэдэлъхубзэ trở thành mục từ tiếng Kabardia đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ саъһал, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Tofa.

Thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • ę trở thành mục từ tiếng Hạ Đức đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Tiếng Hạ Đức là ngôn ngữ thứ 300 xuất hiện trong cuốn từ điển mở Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ пота, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Dukha.

Thứ năm, ngày 8 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • බල්ලා trở thành mục từ tiếng Sinhala đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ өдүрек‎, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Tofa.
 • Với mục từ қамноч, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Chulym.

Thứ tư, ngày 7 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ ӄызыл-һат, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 400 mục từ tiếng Soyot.

Thứ ba, ngày 6 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Oromo đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 4 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • ń‎ trở thành mục từ tiếng Thượng Sorb đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 3 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • ’àh trở thành mục từ tiếng Dogrib đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 2 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • Ơ trở thành mục từ tiếng K'Ho đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 1 tháng 9 năm 2022[sửa]

 • zvezda trở thành mục từ tiếng Slovene đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • *unemə trở thành mục từ tiếng Yukaghir nguyên thủy đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt. Đây cũng là mục từ tái tạo đầu tiên của dự án.
 • Với mục từ бағла, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 300 mục từ tiếng Soyot.

Tháng 8 năm 2022[sửa]

Thứ tư, ngày 31 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • 𒌨‎ trở thành mục từ tiếng Akkad đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 30 tháng 8 năm 2022[sửa]

Thứ hai, ngày 29 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • бир đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Bắc Altai, Nam Altai.

Thứ sáu, ngày 26 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • 𞅃 đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Mông Xanh, Mông Trắng.
 • xłp̓x̣ʷłtłpłłskʷc̓ trở thành mục từ tiếng Bella Coola đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 24 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ slư, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Tày.
 • ᮒᮥᮜᮀ trở thành mục từ tiếng Sunda đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 23 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • asin trở thành mục từ tiếng Maranao đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • tali trở thành mục từ tiếng Chamorro đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • ᦓᧄᧉ trở thành mục từ tiếng Lự đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • uha trở thành mục từ tiếng Niue đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 21 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • šúŋka trở thành mục từ tiếng Lakota đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • akxa trở thành mục từ tiếng Osage đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 19 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ гушан, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Buryat.
 • жаран trở thành mục từ tiếng Kyrgyz đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • セタ trở thành mục từ tiếng Ainu đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • негн trở thành mục từ tiếng Kalmyk đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • әmu trở thành mục từ tiếng Nữ Chân đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 17 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Tigrinya đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 16 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • ndeeul trở thành mục từ tiếng Bố Y đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • 𑜃𑜪 trở thành mục từ tiếng Ahom đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Punjab đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • ambulo trở thành mục từ tiếng Maay đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • 𑑆 trở thành mục từ tiếng Newa đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • hótame trở thành mục từ tiếng Cheyenne đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • koira đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Karelia, Vot.

Thứ năm, ngày 11 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • soittu trở thành mục từ tiếng Ingria đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 9 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • dog trở thành mục từ tiếng Volapük đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • ᐃᒪᖅ trở thành mục từ tiếng Inuktitut đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 8 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ батағана, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 200 mục từ tiếng Soyot.

Chủ nhật, ngày 7 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • héen trở thành mục từ tiếng Tlingit đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • ᡝᠮᠺᠨ trở thành mục từ tiếng Tích Bá đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 5 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • بیر trở thành mục từ tiếng Chagatai đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 4 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • بير trở thành mục từ tiếng Karakhanid đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • آغماق trở thành mục từ tiếng Turk Khorezm đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 3 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • بر trở thành mục từ tiếng Bulgar đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • ח𐰂𐰵𐰆𐰺𐰇𐰢 trở thành mục từ tiếng Khazar đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • giyah trở thành mục từ tiếng Eyak đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 2 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Khalaj đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ суғ, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Soyot.

Thứ hai, ngày 1 tháng 8 năm 2022[sửa]

 • bĭr trở thành mục từ tiếng Kyrgyz Phú Dụ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ беш чүс, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Soyot.

Tháng 7 năm 2022[sửa]

Chủ nhật, ngày 31 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • uom trở thành mục từ tiếng Ưu Miền đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • бір trở thành mục từ tiếng Soyot đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 28 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • gudaga trở thành mục từ tiếng Yidiny đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • bır trở thành mục từ tiếng Salar đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • sqʷəbáyʔ trở thành mục từ tiếng Lushootseed‎ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Tiếng Lushootseed‎ là ngôn ngữ thứ 250 xuất hiện trong cuốn từ điển mở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 27 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • yäk trở thành mục từ tiếng Äynu đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 26 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Geʽez đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 25 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • krưh trở thành mục từ tiếng Ê Đê đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • умун trở thành mục từ tiếng Evenk đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 24 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • 喀喇 trở thành mục từ tiếng Kyakala đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 22 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • Oosook trở thành mục từ tiếng Beja đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 21 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • nwoh trở thành mục từ tiếng Abau đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • ла trở thành mục từ tiếng Abaza đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • itame trở thành mục từ tiếng Kw'adza đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 20 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • etc. trở thành mục từ tiếng Anh trung đại đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • wa-t trở thành mục từ tiếng Aasax đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 17 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ đác mẽnh, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 500 mục từ tiếng Mường.

Thứ tư, ngày 13 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • ą trở thành mục từ tiếng Kaszëb đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 12 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • ca trở thành mục từ tiếng Romansh đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 11 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • ca trở thành mục từ tiếng Romagnol đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 10 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • ca trở thành mục từ tiếng Chibcha đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 9 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • ca trở thành mục từ tiếng Pucikwar đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 8 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • ы đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Bashkir, Belarus, Ossetia.

Thứ năm, ngày 7 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • 𮀅 trở thành mục từ tiếng Tráng đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ адил, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Nam Yukaghir.
 • маархуонь trở thành mục từ tiếng Bắc Yukaghir đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 1 tháng 7 năm 2022[sửa]

 • иркиэй trở thành mục từ tiếng Nam Yukaghir đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 6 năm 2022[sửa]

Thứ năm, ngày 30 tháng 6 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ тине, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Chuvan.

Thứ năm, ngày 23 tháng 6 năm 2022[sửa]

 • урки trở thành mục từ tiếng Omok đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 22 tháng 6 năm 2022[sửa]

 • аигга trở thành mục từ tiếng Chuvan đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 21 tháng 6 năm 2022[sửa]

 • Nhóm phát triển kích hoạt chức năng lấy dữ liệu từ điển học từ Wikidata. Với chức năng này, chúng ta sẽ mai mốt cùng xây dựng một từ điển dùng chung với các phiên bản Wiktionary khác.
 • бихъ trở thành mục từ tiếng Khvarshi đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ 𘱙, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Khiết Đan.
 • Với mục từ unang, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Bảo An.

Thứ hai, ngày 20 tháng 6 năm 2022[sửa]

 • đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của chữ Geʽez và tiếng Bilen.

Chủ nhật, ngày 19 tháng 6 năm 2022[sửa]

 • ᡕᠠᡌᡆᠨ trở thành mục từ tiếng Oirat đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 18 tháng 6 năm 2022[sửa]

 • 匋裏 trở thành mục từ tiếng Khiết Đan đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • хэлэн trở thành mục từ tiếng Buryat đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 17 tháng 6 năm 2022[sửa]

 • эмун trở thành mục từ tiếng Nanai đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Wiktionary tiếng Việt chào đón thành viên thứ 50.000 với tên người dùng Thanhn5151.

Thứ tư, ngày 15 tháng 6 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ apkoppor, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 250.000 mục từ.

Thứ ba, ngày 14 tháng 6 năm 2022[sửa]

 • نكه trở thành mục từ tiếng Mogholi đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 13 tháng 6 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ qirou, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Đông Hương.

Thứ ba, ngày 7 tháng 6 năm 2022[sửa]

 • bir trở thành mục từ tiếng Karakalpak đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 3 tháng 6 năm 2022[sửa]

Thứ năm, ngày 2 tháng 6 năm 2022[sửa]

 • tea tea trở thành mục từ tiếng Rapa Nui đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 1 tháng 6 năm 2022[sửa]

 • ахы trở thành mục từ tiếng Abkhaz đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 5 năm 2022[sửa]

Thứ ba, ngày 31 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • singiri trở thành mục từ tiếng Iraqw đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • 'a'e trở thành mục từ tiếng 'Are'are đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • 'a'awet trở thành mục từ tiếng Cahuilla đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • 𓉙 trở thành mục từ tiếng Ai Cập đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ čeheno, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Yaaku.

Thứ năm, ngày 26 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ sòːni, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Dahalo.
 • af trở thành mục từ tiếng Boon đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • ڤ đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Soran, Ả Rập tại Ai Cập, Ả Rập Hijazi.
 • Tiếng Ả Rập Hijazi là ngôn ngữ thứ 200 xuất hiện trong cuốn từ điển mở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 23 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • бір trở thành mục từ tiếng Kazakh đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • 𐀹 trở thành mục từ tiếng Hy Lạp thời Mycenae đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 19 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Tamazight Trung Atlas đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ ຜົ້ງສາລີ, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Lào.

Thứ tư, ngày 18 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Kannada đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 17 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ waroh, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Pnar.

Chủ nhật, ngày 15 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Hanunoo đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ dảm đốc, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 400 mục từ tiếng Mường.

Thứ bảy, ngày 14 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • ar trở thành mục từ tiếng Pnar đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • туъһа trở thành mục từ tiếng Dukha đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • obo trở thành mục từ tiếng Maasai đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ irgw, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Daur.
 • Với mục từ wer, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Đông Yugur.

Chủ nhật, ngày 8 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ huuli, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Monguor.

Thứ bảy, ngày 7 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ dalai, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Mông Cổ Khamnigan.

Thứ ba, ngày 3 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • hamagan trở thành mục từ tiếng Mông Cổ Khamnigan đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 2 tháng 5 năm 2022[sửa]

 • mọc trở thành mục từ tiếng Tay Dọ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 4 năm 2022[sửa]

Thứ bảy, ngày 30 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • 𐰋𐰃𐰼 trở thành mục từ tiếng Turk cổ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ jal⁵, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Thổ.

Thứ bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ lay chiến, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 300 mục từ tiếng Mường.

Thứ năm, ngày 21 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • улттӑ trở thành mục từ tiếng Chuvash đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 17 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ naŋ³, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Thổ.

Thứ sáu, ngày 15 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • kha trở thành mục từ tiếng Ơ Đu đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 13 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • caŋ⁴ trở thành mục từ tiếng Mảng đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • moːt⁸ trở thành mục từ tiếng Thổ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 12 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ chết, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Tày.

Chủ nhật, ngày 10 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • tìm trở thành mục từ tiếng Cống đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 9 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ chổ chổ, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 200 mục từ tiếng Mường.

Thứ sáu, ngày 8 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • ກໍ່ trở thành mục từ tiếng Lào đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • qush trở thành mục từ tiếng Uzbek đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 6 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • กอน trở thành mục từ tiếng Thavưng đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 4 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • ᨾᩯ᩠ᩅ trở thành mục từ tiếng Bắc Thái đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • athiớl trở thành mục từ tiếng Arem đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 3 tháng 4 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ ꪣ꫁ꪱ, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Thái Đen.
 • baiboly trở thành mục từ tiếng Malagasy đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 3 năm 2022[sửa]

Thứ năm, ngày 31 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • mûc trở thành mục từ tiếng Chứt đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 30 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Gumuz đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 28 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ F-dúr, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Hungary.
 • ghjacaru trở thành mục từ tiếng Corse đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ Эрдэнэт, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Mông Cổ.

Thứ bảy, ngày 26 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ taashi, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Monguor.

Thứ sáu, ngày 25 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ hundi, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Kangjia.

Thứ bảy, ngày 19 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • бичии trở thành mục từ tiếng Tuva đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 15 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ xán fấm, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Mường.

Chủ nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2022[sửa]

Thứ ba, ngày 8 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ Өймөкөөн, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Yakut.

Thứ sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • доруобуйа trở thành mục từ tiếng Yakut đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 3 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ кутурук, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Dolgan.
 • łaabu trở thành mục từ tiếng Dahalo đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2022[sửa]

 • Ø đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Alutor, Nam Sami.
 • napax trở thành mục từ tiếng Yaaku đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 2 năm 2022[sửa]

Thứ hai, ngày 28 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • Ö trở thành mục từ tiếng Kalo tại Phần Lan đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • nige trở thành mục từ tiếng Monguor đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 27 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • 𐛗 trở thành mục từ không xác định ngôn ngữ đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • azaq trở thành mục từ tiếng Tây Yugur đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 26 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • 𖢋 trở thành mục từ tiếng Bamum cổ đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 25 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Carrier đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 24 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • Í trở thành mục từ tiếng Saanich đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 23 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • neigei trở thành mục từ tiếng Đông Yugur đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 22 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • Í trở thành mục từ tiếng Ireland cổ đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 21 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • Ë trở thành mục từ tiếng Ladin đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ eulen, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Daur.

Thứ năm, ngày 17 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ ізік, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Khakas.
 • kunjetei trở thành mục từ tiếng Bảo An đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 15 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • ܵ trở thành mục từ tiếng Syria đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • Tiếng Syria là ngôn ngữ thứ 150 xuất hiện trong cuốn từ điển mở Wiktionary tiếng Việt.
 • nun trở thành mục từ tiếng Rohingya đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 14 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • iman trở thành mục từ tiếng Đông Hương đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 12 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • Ç đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Norman, Turkmen, Zazaki.

Thứ tư, ngày 9 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • чақшы trở thành mục từ tiếng Chulym đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • trở thành mục từ tiếng Cherokee đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • Wiktionary tiếng Việt vượt qua con số 50.000 tính từ.

Thứ ba, ngày 8 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • аайдаан trở thành mục từ tiếng Dolgan đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 7 tháng 2 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ , Wiktionary tiếng Việt đạt con số 250 mục từ tiếng Triều Tiên.

Tháng 1 năm 2022[sửa]

Thứ tư, ngày 26 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ ныбақ, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Shor.

Thứ ba, ngày 25 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • kuar trở thành mục từ tiếng Kangjia đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 23 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ গঙা, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Assam.

Thứ bảy, ngày 22 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • ¸ trở thành mục từ tiếng Man đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • иретке trở thành mục từ tiếng Khakas đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • · trở thành mục từ tiếng Garo đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 19 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • caalbaang trở thành mục từ tiếng Daur đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • ´ trở thành mục từ tiếng Skolt Sami đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • অসমীয়া trở thành mục từ tiếng Assam đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 18 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • айланчық trở thành mục từ tiếng Shor đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • trở thành mục từ tiếng Tamil đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 17 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • Với mục từ 𤩝, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 2500 mục từ tiếng Quan Thoại.

Thứ bảy, ngày 15 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • ´ trở thành mục từ tiếng Hy Lạp cổ đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • ` đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Liguria, Macedoni, Serbia-Croatia.

Thứ sáu, ngày 14 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • ` trở thành mục từ tiếng Bulgari đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 3 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • 𑣙 trở thành mục từ tiếng Ho đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 2 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Vai đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 1 tháng 1 năm 2022[sửa]

 • ၸၢင်ႉ trở thành mục từ tiếng Shan đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 12 năm 2021[sửa]

Thứ sáu, ngày 31 tháng 12 năm 2021[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Bali đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 27 tháng 12 năm 2021[sửa]

 • đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Amhara, Nam Tư.

Thứ hai, ngày 20 tháng 12 năm 2021[sửa]

Chủ nhật, ngày 12 tháng 12 năm 2021[sửa]

 • trở thành mục từ chữ Phags-pa đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 10 tháng 12 năm 2021[sửa]

Thứ năm, ngày 9 tháng 12 năm 2021[sửa]

 • 𐐦 trở thành mục từ chữ Deseret đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • бжыхьэ trở thành mục từ tiếng Adygea đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.
 • cagay trở thành mục từ tiếng Afar đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021[sửa]

Chủ nhật, ngày 5 tháng 12 năm 2021[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Sindh đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 3 tháng 12 năm 2021[sửa]

 • 𑈝 trở thành mục từ tiếng Luwati đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 11 năm 2021[sửa]

Thứ sáu, ngày 26 tháng 11 năm 2021[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Phạn đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 23 tháng 11 năm 2021[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Tây Tạng đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 20 tháng 11 năm 2021[sửa]

 • 𝩺 trở thành mục từ ngôn ngữ ký hiệu đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2021[sửa]

 • 𗸨 trở thành mục từ tiếng Tangut đầu tiên ở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 3 tháng 11 năm 2021[sửa]

 • Trang Chính mới được đưa vào sử dụng sau gần 10 năm dùng giao diện cũ.

Tháng 10 năm 2021[sửa]

Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021[sửa]

 • Một cuộc biểu quyết thay Trang Chính mới đang được tiến hành.
 • Cuộc “Cách mạng cải tiến Wiktionary tiếng Việt” chính thức được tiến hành trên mọi mặt.

Xem thêm[sửa]