command

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /kə.ˈmænd/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

command /kə.ˈmænd/

 1. Lệnh, mệnh lệnh.
  to give a command — ra mệnh lệnh
 2. Quyền chỉ huy, quyền điều khiển.
 3. Sự làm chủ.
  the command of the sea — sự làm chủ trên mặt biển
 4. Sự kiềm chế, sự nén.
  command of one's emotion — sự nén xúc động
  command over oneself — sự tự chủ
 5. Sự tinh thông, sự thành thạo.
  to have a great command of a language — thông thạo một thứ tiếng
 6. Đội quân (dưới quyền chỉ huy của một sĩ quan).
 7. Bộ tư lệnh.
  the Higher Command; the Supreme Command — bộ tư lệnh tối cao

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

command ngoại động từ /kə.ˈmænd/

 1. Ra lệnh, hạ lệnh.
  the officer commanded his men to fire — viên sĩ quan hạ lệnh cho quân mình bắn
 2. Chỉ huy, điều khiển.
  to command a regiment — chỉ huy trung đoàn
 3. Chế ngự, kiềm chế, nén.
  to command oneself — tự kiềm chế, tự chủ
  to command one's temper — nén giận
 4. Sẵn, có sẵn (để sử dụng).
  to command a vast sum of money — có sẵn một món tiền lớn
 5. Đủ tư cách để, đáng được; bắt phải, khiến phải.
  he commanded our sympathy — anh ta đáng được chúng ta đồng tình
  to command respect — khiến phải kính trọng
 6. Bao quát.
  the hill commands the plain below — quả đồi bao quát cánh đồng phía dưới

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

command nội động từ /kə.ˈmænd/

 1. Ra lệnh, hạ lệnh.
 2. Chỉ huy, điều khiển.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]