handle

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈhæn.dᵊl/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

handle /ˈhæn.dᵊl/

 1. Cán, tay cầm, móc quai.
  to carry a bucket by the handle — xách thùng ở quai
 2. (Nghĩa bóng) Điểm người ta có thể lợi dụng được.
  to give a handle to one's enemy — làm gì để cho kẻ thù có thể lợi dụng
 3. Chức tước, danh hiệu.
  to have a handle to one's name — có chức tước

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

handle ngoại động từ /ˈhæn.dᵊl/

 1. Cầm, sờ mó.
 2. Vận dụng, sử dụng, điều khiển (bằng tay).
  to handle a machine — điều khiển máy
 3. Đối xử, đối đãi.
  to handle someone roughly — đối xử thô bạo với ai, ngược đãi ai
 4. Luận giải, nghiên cứu, bàn về (một vấn đề).
 5. Quản lý, xử lý; chỉ huy, điều khiển (công việc, người... ).
 6. (Thương nghiệp) Buôn bán (một số mặt hàng... ).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)