rake

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

rake

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

rake /ˈreɪk/

 1. Kẻ chơi bời phóng đãng; kẻ trác táng.
 2. Cái cào.
 3. Cái cào than; que cời than.
 4. Cái cào tiền, cái gạt tiền (ở sòng bạc).

Động từ[sửa]

rake /ˈreɪk/

 1. Cào, cời.
  to rake hay — cào cỏ khô
  to rake a fire — cời lửa
  to rake clean — cào sạch
  to rake level — cào cho bằng
 2. Tìm kỹ, lục soát.
  to rake one's memory — tìm trong trí nhớ
  to rake in (among, into) old records — lục soát trong đám hồ sơ cũ
 3. Nhìn bao quát.
 4. Nhìn bao quát, nhìn khắp; nhìn ra.
  the window rakes the whole panorama — cửa sổ nhìn ra toàn bộ phong cảnh đó
 5. (Quân sự) Quét, lia (súng... ).

Thành ngữ[sửa]

 • to rake away: Cáo sạch đi.
 • to rake in:
  1. Cào vào, lấy cào gạt vào.
   to rake in money — lấy cào gạt tiền vào (ở sòng bạc)
 • to rake of:
  1. Cào sạch.
   to rake off the dead leaves — cào sạch lá khô
 • to rake out:
  1. Cào bới ra.
   to rake out a fire — cào ngọn lửa, làm tắt ngọn lửa
 • to rake over:
  1. Cào xới lên.
   to rake over a flowerbed — cào xới lên một luống hoa
 • to rake up:
  1. Cào gọn lại (thành đống).
   to rake up the hay — cào cỏ khô gọn lại thành đống
   to rake up the fire — cời to ngọn lửa
  2. Khơi lại, nhắc lại.
   to rake up an old quarrel — khơi lại chuyện bất hoà cũ
   to rake up all sorts of objections — tìm bới mọi cách phản đối
 • to rake somebody over the coals: Xem Coal

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

rake /ˈreɪk/

 1. Sự nghiêng về phía sau; độ nghiêng về phía sau (cột buồm, ống khói tàu... ).

Ngoại động từ[sửa]

rake ngoại động từ /ˈreɪk/

 1. Làm nghiêng về phía sau.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

rake nội động từ /ˈreɪk/

 1. Nhô ra (cột buồm).
 2. Nghiêng về phía sau (cột buồm, ống khói tàu).

Tham khảo[sửa]

Tiếng Bảo An[sửa]

Danh từ[sửa]

rake

 1. (Thanh Hải) rượu.
  Kergelang Jiashi rake dampe gvarang uje
  Đêm qua Jiashi uống ba chai rượu.