reserve

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /rɪ.ˈzɜːv/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

reserve /rɪ.ˈzɜːv/

 1. Sự dự trữ; vật dự trữ.
  the gold reserve — số vàng dự trữ
  in reserve — để dự trữ
  to keep in reserve — dự trữ
 2. (Quân sự) ((thường) số nhiều) quân dự bị, lực lượng dự trữ.
 3. (Thể dục, thể thao) Đấu thủ dự bị.
 4. Sự hạn chế; giới hạn; sự dè dặt.
  with all reserve; with all proper reserves — với tất cả những sự dè dặt
  to accept without reserve — thừa nhận hoàn toàn
 5. Tính dè dặt; sự kín đáo; sự giữ gìn.
 6. Thái độ lạnh nhạt, sự lãnh đạm.
 7. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Khu đất dành riêng (để làm việc gì).

Ngoại động từ[sửa]

reserve ngoại động từ /rɪ.ˈzɜːv/

 1. Để dành, dự trữ.
  to reserve some money for later use — dự trữ một ít tiền để dùng sau này
 2. Dành trước, giữ trước.
  to reserve a seat at the theatre — dành trước một ghế ở rạp hát
 3. Dành riêng.
 4. (Pháp lý) Bảo lưu.

Chia động từ[sửa]

Thành ngữ[sửa]

to reserve the right (to do something)
Bảo lưu quyền (làm gì).

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)