sap

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

sap /ˈsæp/

 1. Nhựa cây.
 2. Nhựa sống.
  the sap of youth — nhựa sống của thanh niên
 3. (Thực vật học) Gỗ dác.

Ngoại động từ[sửa]

sap ngoại động từ /ˈsæp/

 1. Làm cho hết nhựa.
 2. Làm mất hết (sinh lực), làm cạn (sức lực); làm nhụt (nhuệ khí); làm mất hết (lòng tin).

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

sap /ˈsæp/

 1. (Quân sự) Hầm, hào (đánh lấn).
 2. (Nghĩa bóng) Sự phá hoại (niềm tin, quyết tâm... ).

Ngoại động từ[sửa]

sap ngoại động từ /ˈsæp/

 1. (Quân sự) Đào hầm, đào hào (để đánh lấn).
 2. Phá, phá hoại, phá ngầm huỷ hoại.
  science is sapping old beliefs — khoa học đang phá những niềm tin cũ kỹ

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

sap nội động từ /ˈsæp/

 1. (Quân sự) Đào hầm hào.
 2. Đánh lấn vào bằng hầm hào, tiến gần vị trí địch bằng đường hào.

Danh từ[sửa]

sap /ˈsæp/

 1. Sự siêng năng, người cần cù.
 2. Công việc vất vả, công việc mệt nhọc.
 3. (Từ lóng) Người khờ dại, người khù khờ.

Nội động từ[sửa]

sap nội động từ /ˈsæp/

 1. (Từ lóng) Học gạo.

Tham khảo[sửa]