clash

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈklæʃ/

Danh từ[sửa]

clash /ˈklæʃ/

 1. Tiếng chan chát, tiếng loảng xoảng.
  the clash of weapons — tiếng vũ khí va vào nhau loảng xoảng
 2. Sự xung đột, sự va chạm, sự mâu thuẫn, sự bất đồng.
  a clash of interests — sự xung đột về quyền lợi
 3. Sự không điều hợp (màu sắc).

Động từ[sửa]

clash /ˈklæʃ/

 1. Va vào nhau chan chát, đập vào nhau chan chát.
  swords clash — kiếm đập vào nhau chan chát
 2. Đụng, va mạnh; đụng nhau.
  the two armies clashed outside the town — quân đội hai bên ngoài đường phố
  I clashed into him — tôi đụng vào anh ta
 3. Va chạm, đụng chạm; mâu thuẫn.
  interests clash — quyền lợi va chạm
 4. Không điều hợp với nhau (màu sắc).
  these colours clash — những màu này không điều hợp với nhau
 5. Rung (chuông) cùng một lúc; đánh (chuông... ) cùng một lúc.
 6. (+ against, into, upon) Xông vào nhau đánh.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]