earth

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

earth

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈɜːθ/
Hoa Kỳ

Từ tương tự[sửa]

Danh từ[sửa]

earth (số nhiều earths) /ˈɜːθ/

 1. Đất, đất liền, mặt đất.
 2. Quả Đất, Trái Đất.
 3. (Hoá học) Đất.
  rare earths — đất hiếm
 4. Hang (cáo, chồn...).
  to go to earth — chui vào tận hang
 5. Trần gian, cõi tục.

Đồng nghĩa[sửa]

Quả Đất

Trái nghĩa[sửa]

đất
trần gian

Từ dẫn xuất[sửa]

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

earth ngoại động từ /ˈɜːθ/

 1. Vun (cây); lấp đất (hạt giống).
 2. Đuổi (cáo...) vào hang.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

earth nội động từ /ˈɜːθ/

 1. Chạy vào hang (cáo...).
 2. (Điện) Đặt dây đất, nối với đất.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]