flesh

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈflɛʃ/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

flesh /ˈflɛʃ/

 1. Thịt.
 2. Thịt, cùi (quả).
 3. Sự mập, sự béo.
  to put on flesh — lên cân, béo ra
  to lose flesh — sút cân, gầy đi
 4. Xác thịt, thú nhục dục.

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

flesh ngoại động từ /ˈflɛʃ/

 1. Kích thích (chó săn).
 2. Làm cho hăng máu.
 3. Tập cho quen cảnh đổ máu.
 4. Đâm (gươm... ) vào thịt.
 5. Vỗ béo, nuôi béo; làm cho có dathịt.
 6. Nạo thịt (ở miếng da để thuộc).
 7. Khai (đao... ); (nghĩa bóng) khai (bút... ).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

flesh nội động từ /ˈflɛʃ/

 1. (Thông tục) Béo ra, có dathịt.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]