neck

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

neck /ˈnɛk/

 1. Cổ (người, súc vật; chai, lọ).
  to break one's neck — gãy cổ, chết vì gãy cổ
  to have a stiff neck — bị bệnh cứng cổ
  the neck of a bottle — cổ chai
 2. Thịt cổ (cừu).
 3. Chỗ thắt lại, chỗ hẹp lại (của một cái gì).
 4. (Từ lóng) Tính táo tợn, tính liều lĩnh; người táo tợn, người liều lĩnh.
  what a neck! — thằng táo tợn gớm!

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

neck ngoại động từ /ˈnɛk/

 1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) ôm cổ; ôm ấp, âu yếm.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

neck

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
neck
/nɛk/
neck
/nɛk/

neck /nɛk/

 1. (Địa chất, địa lý) Thể cổ.

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)