rank

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈræŋk/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

rank /ˈræŋk/

 1. Hàng, dãy.
 2. Hàng ngũ, đội ngũ.
  to fall into rank — đứng thành hàng ngũ
  to close the ranks — dồn hàng lại, siết chặt hàng ngũ
  to break rank — giải tán hàng ngũ
  the ranks; the rank and file — (quân sự) các chiến sĩ, lính thường (đối lại với sĩ quan); những đảng viên thường (của một đảng); dân thường
  to rise from the ranks — (quân sự) từ lính thường trở thành sĩ quan; từ dân thường bước lên địa vị cao sang
 3. Hạng, loại.
  a poet of the highest rank — một nhà thơ vào loại lớn nhất
  to take rank with — cùng loại với
 4. Địa vị xã hội; địa vị cao sang; tầng lớp.
  people of all ranks and classes — những người thuộc mọi tầng lớp và giai cấp
  a man of high rank — người có địa vị cao sang trong xã hội
  person of rank — quý tộc
  rank and fashion — tầng lớp trên, tầng lớp quý tộc
 5. Cấp, bậc; (Quân sự) quân hàm.
  to be promoted to the rank of captain — được thăng cấp đại uý
 6. (Đại số tuyến tính) Hạng (của ma trận)
  of full row rank — có hạng tối đa theo hàng

Ngoại động từ[sửa]

rank ngoại động từ /ˈræŋk/

 1. Sắp xếp (bộ đội) thành hàng ngũ.
 2. Xếp (ai) vào loại, xếp (ai) vào hàng.
  to rank someone among the great writers — xếp ai vào hàng các nhà văn lớn
 3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Ở cấp cao hơn (ai).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

rank nội động từ /ˈræŋk/

 1. Được xếp vào loại, đứng vào hàng, có địa vị.
  to rank among the best — được xếp vào loại khá nhất
  to rank above someone — có địa vị trên ai
  to rank first in production of coal — đứng hàng đầu về sản xuất than
 2. (Quân sự) (+ ogg, past) diễu hành.

Chia động từ[sửa]

Tính từ[sửa]

rank /ˈræŋk/

 1. Rậm rạp, sum sê.
  rank vegetation — cây cối rậm rạp
 2. Nhiều cỏ dại, có thể sinh nhiều cỏ dại.
  land too rank to grow corn — đất nhiều cỏ dại quá không trồng lúa được
 3. Ôi khét.
  rank butter — bơ ôi khét
 4. Thô bỉ, tục tĩu; ghê tởm.
 5. Hết sức, vô cùng, quá chừng, trắng trợn, rành rành, không lầm vào đâu được.
  a rank lie — lời nói dối trắng trợn
  a rank duffer — người ngốc vô cùng
  a rank poison — thuốc rất độc

Tham khảo[sửa]

Tham khảo[sửa]