screen

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

screen /ˈskrin/

 1. Bình phong, màn che.
  a screen of trees — màn cây
  under the screen of night — dưới màn che của bóng tối
 2. (Vật lý) Màn, tấm chắn.
  electric screen — màn điện
  shadow screen — màn chắn sáng
 3. Bảng, thông báo (có lưới sắt mắt cáo... ).
 4. Màn ảnh, màn bạc.
  panoramic screen — màn ảnh rộng
  the screen — phim ảnh (nói chung)
 5. Cái sàng (để sàng than... ).

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

screen ngoại động từ /ˈskrin/

 1. Che chở, che giấu.
 2. (Vật lý) Chắn, che; (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) chuyển một cuốn tiểu thuyết, một vở kịch) thành bản phim.
 3. Giần, sàng, lọc (than... ).
 4. (Nghĩa bóng) Nghiên cứuthẩm tra lý lịch (người).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

screen nội động từ /ˈskrin/

 1. Được chiếu (phim).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]