act

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

act /ˈækt/

 1. Hành động, việc làm, cử chỉ, hành vi.
  act of violence — hành động bạo lực
  act of madness — hành động điên rồ
 2. Đạo luật.
  to pass an act — thông qua một đạo luật
  act of parliament — một đạo luật của quốc hội
 3. Chứng thư.
  to take act — chứng nhận
  I deliver this as my act and deed — tôi xin nộp cái này coi như chứng nhận của tôi (nói khi ký)
 4. Hồi, màn (trong vở kịch).
  a play in five acts — vở kịch năm màn
 5. Tiết mục (xiếc, ca múa nhạc... ).
 6. Luận án, khoá luận.

Thành ngữ[sửa]

 • to be in act to:
  1. Sắp sửa (làm gì).
   to be in act to fire — sắp bắn
 • in the very act [of]:
  1. Khi đang hành động, quả tang.
   to be caught in the very act — bị bắt quả tang
 • to put on an act:
  1. (Từ lóng) Khoe mẽ, nói khoe.

Ngoại động từ[sửa]

act ngoại động từ /ˈækt/

 1. Đóng vai (kịch, chèo, tuồng, phim).
  to act Hamlet — đóng vai Hăm-lét
 2. Giả vờ, giả đò "đóng kịch".
  to act madness — giả vờ điên
  to act a part — đóng một vai; giả đò

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

act nội động từ /ˈækt/

 1. Hành động.
  to act like a fool — hành động như một thằng điên
 2. Cư xử, đối xử.
  to act kindly towards someone — đối xử tử tế với ai
 3. Giữ nhiệm vụ, làm công tác, làm.
  to act as interpreter — làm phiên dịch
  he acted as director in the latter's absence — anh ấy thay quyền ông giám đốc khi ông giám đốc đi vắng
 4. Tác động, có tác dụng, có ảnh hưởng.
  alcohol acts on the nerves — rượu có tác động đến thần kinh
  the brake refused to act — phanh không ăn
 5. Đóng kịch, diễn kịch, thủ vai.
  to act very well — thủ vai rất đạt
 6. (+ upon, on) Hành động theo, làm theo.
  to act upon someone's advice — hành động theo lời khuyên của ai
 7. (+ up to) Thực hành cho xứng đáng với, hành động cho xứng đáng với.
  to act up to one's reputation — hành động xứng đáng với thanh danh của mình

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]