Bước tới nội dung

associate

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ə.ˈsoʊ.ʃi.ˌeɪt/
Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

associate /ə.ˈsoʊ.ʃi.ˌeɪt/

 1. Kết giao, kết hợp liên hợp; liên đới.
  associate societies — hội liên hiệp
  associate number — (toán học) số liên đới
 2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Cùng cộng tác, phụ, phó, trợ.
  associate editor — phó tổng biên tập

Danh từ[sửa]

associate /ə.ˈsoʊ.ʃi.ˌeɪt/

 1. Bạn, bạn đồng liêu, người cùng cộng tác; đồng minh.
 2. Hội viên thông tin, viện sĩ thông tấn (viện hàn lâm khoa học... ).
 3. Vật phụ thuộc (vào vật khác); vật liên kết với vật khác.

Ngoại động từ[sửa]

associate ngoại động từ /ə.ˈsoʊ.ʃi.ˌeɪt/

 1. Kết giao, kết hợp, liên hợp, liên kết; cho gia nhập, cho cộng tác.
  to associate someone in one's business — cho ai cùng cộng tác trong công việc kinh doanh
 2. Liên tưởng (những ý nghĩ).
  to associate oneself in — dự vào, cùng cộng tác vào

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

associate nội động từ /ə.ˈsoʊ.ʃi.ˌeɪt/

 1. Kết giao, kết bạn với, giao thiệp với; giao du với, chơi với
 2. Hợp sức; liên hợp lại (vì mục đích chung), liên kết lại.
  to associate with someone in doing something — hợp sức với người nào làm việc gì

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)