express

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ɪk.ˈsprɛs/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

express /ɪk.ˈsprɛs/

 1. Người đưa thư hoả tốc, công văn hoả tốc.
 2. Xe lửa tốc hành, xe nhanh.
 3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Hàng gửi xe lửa tốc hành; tiền gửi hoả tốc.
 4. Hãng (vận tải) tốc hành.
 5. Súng bắn nhanh.

Tính từ[sửa]

express /ɪk.ˈsprɛs/

 1. Nói rõ, rõ ràng.
  an express order — mệnh lệnh rõ ràng
 2. Như hệt, như in, như tạc.
  an express likeness — sự giống như hệt
 3. Nhằm mục đích đặc biệt, nhằm mục đích riêng biệt.
  his express reason for going... — lý do đặc biệt để đi... của anh ta
 4. Nhanh, hoả tốc, tốc hành.
  an express rife — súng bắn nhanh
  an express bullet — đạn cho súng bắn nhanh
  an express train — xe lửa tốc hành

Phó từ[sửa]

express /ɪk.ˈsprɛs/

 1. Hoả tốc, tốc hành.

Ngoại động từ[sửa]

express ngoại động từ /ɪk.ˈsprɛs/

 1. Vắt, ép, bóp (quả chanh... ).
 2. Biểu lộ, bày tỏ (tình cảm... ); phát biểu ý kiên.
  to express oneself — diễn đạt, phát biểu ý kiến (về một vấn đề gì...)
  his face expressed sorrow — nét mặt anh ta biểu lộ sự đau buồn
 3. (Toán học) Biểu diễn.
 4. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Gửi hoả tốc.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ɛk.spʁɛs/

Tính từ[sửa]

express /ɛk.spʁɛs/

 1. Nhanh.
  Train express — (đường sắt) chuyến xe nhanh

Danh từ[sửa]

express /ɛk.spʁɛs/

 1. (Đường sắt) Chuyến xe nhanh.

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)