firm

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈfɜːm/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

firm /ˈfɜːm/

 1. Hãng, công ty.

Tính từ[sửa]

firm /ˈfɜːm/

 1. Chắc, rắn chắc.
  firm muscles — bắp thịt rắn chắc
 2. Vững chắc; bền vững.
  a firm foundation — nền tảng vững chắc
 3. Nhất định không thay đổi.
  firm prices — giá nhất định
 4. Mạnh mẽ.
  a firm voice — giọng nói mạnh mẽ
 5. Kiên quyết, vững vàng, không chùn bước.
  firm measures — biện pháp kiên quyết
  a firm faith — lòng tin sắt đá
  a firm position (stand) — lập trường kiên định
 6. Trung thành, trung kiên.

Thành ngữ[sửa]

Phó từ[sửa]

firm /ˈfɜːm/

 1. Vững, vững vàng.
  to stand firm — đứng vững

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

firm ngoại động từ /ˈfɜːm/

 1. Làm cho vững vàng, làm cho chắc chắn.
 2. Nền (đất).
 3. Cắm chặt (cây) xuống đất.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

firm nội động từ /ˈfɜːm/

 1. Trở nên vững chắc, trở nên rắn chắc.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]