Bước tới nội dung

image

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈɪ.mɪdʒ/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

image /ˈɪ.mɪdʒ/

 1. Hình, hình ảnh, ảnh (trong gương... ).
  read image — ảnh thực
  virtual image — ảo ảnh
 2. Vật giống hệt (vật khác); người giống hệt (người khác).
  he is the very image of his father — anh ta giống bố như hệt
 3. Hình tượng.
  to speak in images — nói bằng nhiều hình tượng
 4. Tượng, thần tượng, thánh tượng.
 5. Ý niệm, ý tưởng, quan niệm.
 6. Tượng trưng, điển hình, hiện thân (của cái gì).
  he is the image of industriousness — anh ta hiện thân của sự cần cù

Ngoại động từ[sửa]

image ngoại động từ /ˈɪ.mɪdʒ/

 1. Vẽ hình.
 2. Phản ánh (như ở trong gương).
 3. Hình dung, tưởng tượng ra.
  to image something to oneself — hình dung cái gì trong óc mình
 4. Mô tả sinh động, mô tả bằng hình tượng.
 5. tượng trưng của, là điển hình của, là hiện thân của, tượng trưng cho (cái gì).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
image
/i.maʒ/
images
/i.maʒ/

image gc /i.maʒ/

 1. Hình.
  Voir son image dans un miroir — nhìn thấy hình mình trong gương
 2. (Vật lý học) Ảnh.
  Image virtuelle — ảnh ảo
  Image réelle — ảnh thật
  Image aérienne — ảnh chụp từ máy bay
  Image animée — hoạt hình
  Image colorée — ảnh màu
  Image à demi -teinte — ảnh nửa sắc
  Image contrastée — ảnh tương phản
  Image latente — ảnh ẩn
  Image monochrome — ảnh đơn sắc
  Image photographique — ảnh chụp
  Image positive — ảnh dương bản
  Image négative — ảnh âm bản
  Image renversée de haut en bas — ảnh lộn đầu
  Image stigmatique — ảnh đúng nguyên hình
  Image stéréoscopique — ảnh nổi, ảnh lập thể
  Image à trois dimensions — ảnh ba chiều
 3. Hình ảnh.
  L’image de sa mère le suit partout — hình ảnh của mẹ nó theo nó khắp nơi
 4. (Văn học) Hình tượng.
  Style plein d’images — lời văn đầy hình tượng
 5. Tranh ảnh.
  Un livre avec des images — một quyển sách có tranh ảnh
 6. Tranh thánh, tranh thần.
  Le culte des images — sự thờ tranh thánh
  c’est une belle image — đó là một con người lạnh lùng
  être sage comme une image — hiền lành; rất ngoan (trẻ em)
  on amuse les enfants avec des images — (mỉa mai) dỗ trẻ con bằng bánh vẽ

Tham khảo[sửa]