lick

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

lick (số nhiều licks)

 1. Cái liềm.
 2. (Lóng) đám, cái vụt; đòn đau.
 3. (Số nhiều, Hoa Kỳ Mỹ, lóng) Sự cố gắng, sự nỗ lực.
  to put in one’s best licks — hết sức cố gắng, nỗ lực
 4. (Lóng) Tốc độ đi.
  at full lick — hết sức hối hả, ba chân bốn cẳng
 5. Bãi liếm (nơi đất mặn, dã thú thường đến liếm muối.

Đồng nghĩa[sửa]

bãi liếm

Thành ngữ[sửa]

Động từ[sửa]

lick /ˈlɪk/

 1. Liếm.
 2. Lướt qua, đốt trụi.
  the flames licked the dry grass — ngọn lửa lướt lem lém qua đám cỏ khô
 3. (Lóng) Đánh; được, thắng.
 4. (Lóng) Đi, đi hối hả.
  to go as fast (hard) as one could lick — đi hết sức hối hả, đi ba chân bốn cẳng
 5. (Lóng) Vượt quá sự hiểu biết của...
  well that licks me — chà! cái đó vượt quá sự hiểu biết của tôi

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]