might

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Loudspeaker.svg Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)  [mait]

Từ đồng âm[sửa]

Từ nguyên[sửa]

danh từ, tính từ
Từ tiếng Anh cổ miht.
trợ động từ
Từ tiếng Anh cổ meahte.

Danh từ[sửa]

might (không đếm được)

 1. Sức mạnh, lực (thân thể hoặc tinh thần).
  by might — bằng sức mạnh, bằng vũ lực
  with all one's might; with might and main — với tất cả sức mạnh, dốc hết sức
  might is right — lẽ phải thuộc về kẻ mạnh
 2. Khả năng, tài năng, năng lực.

Đồng nghĩa[sửa]

sức mạnh
khả năng

Tính từ[sửa]

Cấp trung bình
might

Cấp hơn
mightier

Cấp nhất
mightiest

might (cấp hơn mightier, cấp nhất mightiest)

 1. (Cũ, chủ yếu trước 1900?) Mạnh, hùng cường, hùng mạnh.

Trợ động từ[sửa]

might động từ khuyết thiếu

 1. Quá khứ của may
 2. Dùng để chỉ điều kiện hoặc hành động có thể xảy ra.
  I might go to the party, but I haven't decided yet. — Tôi có thể đi tiệc nhưng chưa biết.
 3. Dùng để chỉ phép trong thời quá khứ.
  He asked me if he might go to the party, but I haven't decided yet. — Anh ấy hỏi tôi có muốn đi tiệc nhưng tôi chưa biết.

Chia động từ[sửa]

Từ dẫn xuất[sửa]

Từ liên hệ[sửa]

Tham khảo[sửa]