Bước tới nội dung

make

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

make /ˈmeɪk/

 1. Hình dáng, cấu tạo (của một vật); kiểu (quần áo); tầm vóc, dáng, tư thế (người).
 2. Sự chế tạo.
  Vietnamese make — chế tạo ở Việt Nam
  is this your own make? — cái này có phải tự anh làm lấy không?
 3. (Điện học) Công tắc, cái ngắt điện.

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

make ngoại động từ /ˈmeɪk/

 1. Làm, chế tạo.
  to make bread — làm bánh
  to make verse — làm thơ
  made in Vietnamese — chế tạo ở Việt Nam
  made of ivory — làm bằng ngà
 2. Sắp đặt, xếp đặt, dọn, thu dọn, sửa soạn, chuẩn bị.
  to make the bed — dọn giường
  to make tea — pha trà
 3. Kiếm được, thu.
  to make money — kiếm tiền
  to make a profit — kiếm lãi
  to make good marks at school — được điểm tốt ở trường
 4. Làm, gây ra.
  to make a noise — làm ồn
 5. Làm, thực hiện, thi hành.
  to make one's bow — cúi đầu chào
  to make a journey — làm một cuộc hành trình
 6. Khiến cho, làm cho.
  to make somebody happy — làm cho ai sung sướng
 7. Bắt, bắt buộc.
  make him repeat it — bắt hắn ta phải nhắc đi nhắc lại điều đó
 8. Phong, bổ nhiệm, lập, tôn.
  they wanted to make him president — họ muốn tôn ông ta lên làm chủ tịch
 9. Ước lượng, đánh giá, định giá, kết luận.
  to make the distance at 10 miles — ước lượng quâng đường ấy độ 10 dặm
 10. Đến; tới; (hàng hải) trông thấy.
  to make the land — trông thấy đất liền
  the train leaves at 7.35, can we make it? — xe lửa khởi hành vào hồi 7 giờ 35, không biết chúng tôi có thể đến kịp không?
 11. Hoàn thành, đạt được, làm được, đi được.
  to make 30 kilometers an hour — đi được 30 kilômét một giờ
 12. Thành, là, bằng.
  two and two make four — hai cộng với hai là bốn
 13. Trở thành, trở nên.
  if you work hard you will make a good teacher — nếu anh làm việc chăm chỉ, anh sẽ trở nên một giáo viên tốt
 14. Nghĩ, hiểu.
  I do not know what to make of it — tôi không biết nghĩ về điều đó ra sao
  I could not make head or tail of it — tôi chẳng hiểu được đầu đuôi câu chuyện ra sao


Nội động từ[sửa]

make nội động từ /ˈmeɪk/

 1. Đi, tiến (về phía).
  to make for the door — đi ra cửa
 2. Lên, xuống (thuỷ triều).
  the tide is making — nước thuỷ triều đang lên
 3. Làm, ra ý, ra vẻ.
 4. Sửa soạn, chuẩn bị.

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tham khảo[sửa]