power

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈpɑʊ.ər/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

power (đếm đượckhông đếm được; số nhiều powers)

 1. Khả năng, tài năng, năng lực.
  I will help you to the utmost of my power — tôi sẽ giúp anh với tất cả khả năng (quyền hạn) của tôi!
  it's beyond my power — cái đó vượt quá khả năng (quyền hạn) của tôi!
  as far as lies within my power — chừng nào trong phạm vi khả năng (quyền hạn) của tôi!
  a man of varied powers — người có nhiều tài năng
  mental powers — năng lực trí tuệ
  a remarkable power of speech — tài ăn nói đặc biệt
 2. Sức, lực, sức mạnh.
  an attractive power — sức thu hút, sức hấp dẫn
  the power of one's arm — sức mạnh của cánh tay
 3. Quyền, chính quyền, quyền hạn, quyền lực, quyền thế, thế lực, uy quyền.
  supreme power — quyền tối cao
  the executive power — quyền hành pháp
  to come into power — nắm chính quyền
  the party in power — đảng cầm quyền
  to have somebody is one's power — nắm ai dưới quyền
  to have no power over... — không có quyền đối với...
  power of attorney — quyền uỷ nhiệm
 4. Người quyền thế, người cầm quyền; cơ quanquyền lực.
  the power s that be — các nhà cầm quyền
  the press has become a power in the state — báo chí trở thành một cơ quan có quyền lực của nhà nước
 5. Trời, thánh thần.
  merciful powers! — thánh thần lượng cả bao dung!, thánh thần từ bi hỉ xả!
 6. Cường quốc.
  the big powers — các cường quốc lớn
  the European powers — những cường quốc châu Âu
 7. (Kỹ thuật, vật lý học) Lực; công suất, năng suất; năng lượng.
  absorption power — năng xuất hút thu
  electric power — điện năng
  atomoc power — năng lượng nguyên tử; cường quốc nguyên tử
 8. (Toán học) Luỹ thừa, .
  power serieschuỗi lũy thừa
  ten to the sixth power — mười mũ sáu
 9. (Vật lý học) Số phóng to (kính hiển vi...).
 10. (Thông tục) Số lượng lớn, nhiều.
  to have a power of work to do — có nhiều việc phải làm
  a power of money — nhiều tiền

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

power ngoại động từ /ˈpɑʊ.ər/

 1. Cung cấp lực (cho máy...).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]