prick

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

prick /ˈprɪk/

 1. Sự châm, sự chích, sự chọc; vết châm, vết chích, vết chọc.
 2. Mũi nhọn, cái giùi, cái gai.
  to have got a prick in one's finger — bị một cái gai đâm vào ngón tay
 3. Sự đau nhói, sự cắn rứt, sự day dứt.
  the pricks of conscience — sự cắn rứt của lương tâm
  to feel the prick — cảm thấy đau nhói
 4. (Từ cổ,nghĩa cổ) Gậy thúc (gậy nhọn để thúc bò).
 5. Uộc khụp cái cặc.

Thành ngữ[sửa]

 • to kick against the pricks: Xem Kick

Ngoại động từ[sửa]

prick ngoại động từ /ˈprɪk/

 1. Châm, chích, chọc, cắn, rứt.
  to prick holes in the ground — chọc lỗ trên mặt đất
  his conscience pricked him — lương tâm cắn rứt hắn
 2. Đánh dấu (tên ai trên danh sách), chấm dấu trên giấy ((nghĩa rộng)) chọn, chỉ định.
  to be pricked off for duty — được chọn (được chỉ định) làm nhiệm vụ

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

prick nội động từ /ˈprɪk/

 1. Châm, chích, chọc.
 2. Phi ngựa.
 3. (+ up) Vểnh lên (tai).

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]