shell

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

shell

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Từ tương tự[sửa]

Danh từ[sửa]

shell (số nhiều shells) /ʃɛl/

 1. Vỏ: cấu trúc rỗngcứng nói chung.
  1. Vỏ cứng của hạt, quả, trứng hay động vật.
  2. Vỏ đạn, bom.
 2. : loài nhuyễn thểvỏ cứng.
 3. (Máy tính) Trình giao diện, trình giao diện hệ thống, hệ vỏ: hệ thống phần mềm liên hệ giữa người dùng và nhân.
 4. (Máy tính) Trình bao: loại trình phiên dịch trên dòng lệnh của các hệ điều hành.
  WSH (Windows Scripting Host) in Windows, as well as BASH, KORN, and CSH in Linux, are all shells.
 5. (Âm nhạc) Loại đàndây.
 6. Thùng bằng đồng trong máy in.
 7. (Hàng hải) Loại thuyền nhẹ.

Dịch[sửa]

vỏ cứng
loài nhuyễn thể
trình bao
trình giao diện

Từ dẫn xuất[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

shell ngoại động từ

 1. Bỏ vỏ.
 2. Bắn đạn, thả bom, bắn phá.

Dịch[sửa]

bỏ vỏ
bắn đạn