spring

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈsprɪŋ/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

spring /ˈsprɪŋ/

 1. Sự nhảy; cái nhảy.
  to take a spring — nhảy
 2. Mùa xuân (đen & bóng).
  the spring of one's life — mua xuân của cuộc đời, lúc tuổi thanh xuân
 3. Suối.
  hot spring — suối nước nóng
 4. Sự co dãn; tính đàn hồi; sự bật lại.
 5. Lò xo; nhíp (xe).
 6. Chỗ nhún (của ván nhảy... ).
 7. Nguồn, gốc, căn nguyên.
 8. Động cơ.
  the springs of human action — những động cơ của hành động con người
 9. Chỗ cong, đường cong.
 10. Chỗ nứt, đường nứt (cột buồm... ); sự , sự bị nước rỉ vào (thuyền... ).
 11. Dây buộc thuyền vào bến.
 12. Con nước.
 13. (Ê-cốt) Bài hát vui; điệu múa vui.

Nội động từ[sửa]

spring nội động từ sprang; sprung /ˈsprɪŋ/

 1. (Thường) + up, down, out, over, through, away, back... ) nhảy.
  to spring out of bed — nhảy ra khỏi giường
  to spring at someone — nhảy xổ vào người nào
  to spring to one's feet — đứng phắt dậy
 2. Bật mạnh.
  branch springs back — cành cây bật mạnh trở lại
  lid springs open — cái vung bật tung ra
 3. Nổi lên, hiện ra, nảy ra, xuất hiện.
  the wind springs up — gió nổi lên
  the buds are springing — nụ đang trổ
  many factories have sprung into existence in this area — nhiều nhà máy đã xuất hiện trong khu vực này
 4. Xuất phát, xuất thân.
  his actions spring from goodwill — những hành động của anh ta xuất phát từ thiện ý
  to be sprungs of a peasant stock — xuất thân từ thành phần nông dân
 5. Nứt rạn; cong (gỗ).
  racket has sprung — cây vợt bị nứt; cậy vợt bị cong
 6. Nổ (mìn).

Ngoại động từ[sửa]

spring ngoại động từ /ˈsprɪŋ/

 1. Làm cho nhảy lên, làm cho bay lên.
  to spring a covey of quail — làm cho một ổ chim cun cút bay lên
 2. Nhảy qua.
  to spring a wall — nhảy qua tường
 3. Làm rạn, làm nứt, làm nẻ.
  he has sprung my racket — anh ta làm nứt cái vợt của tôi
 4. Làm nổ (mìn); làm bật lên, đề ra, đưa ra; (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) bất ngờ tuyên bố, bất ngờ đưa ra (một tin).
  to spring a trap — làm bật bẫy
  he has sprung a new theory — anh ta đề ra một lý thuyết mới
  he loves to spring surprises on us — anh ta thích làm chúng tôi ngạc nhiên
 5. Lắp nhíp, lắp lò xo giảm xóc (vào xe).
 6. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) đảm bảo cho (ai) được tha .

Tham khảo[sửa]

Tham khảo[sửa]