back

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

back

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

back /ˈbæk/

 1. Lưng (người, vật).
 2. Ván lưng, ván ngựa (ghế).
 3. Đằng sau.
  at the back of the house — ở đằng sau nhà
 4. Mặt sau, mặt trái; sống (dao); gáy (sách); mu (bàn tay).
  the back of an envelope — mặt sau cái phong bì
 5. Chỗ trong cùng.
  at the back of the stage — ở chỗ trong cùng của sân khấu
 6. (Thể dục, thể thao) Hậu vệ.

Thành ngữ[sửa]

Tính từ[sửa]

back /ˈbæk/

 1. Sau; hậu.
  back yard — sân sau
  back room — phòng ở phía sau
  back street — phố vắng vẻ, phố lẻ
  to take a back seat — ngồi ở hàng ghế sau; (nghĩa bóng) nhận một địa vị thấp hèn
 2. Còn chịu lại, còn nợ lại.
  back rent — tiền thuê nhà còn chịu lại
 3. Để quá hạn, , đã qua.
 4. Ngược, lộn lại, trở lại.
  a back current — dòng nước ngược

Phó từ[sửa]

back /ˈbæk/

 1. Lùi lại, về phía sau.
  keep back! — lùi lại!
  to step back a pace — lùi lại một bước
 2. Trước (thời gian).
  some few years back — vài năm trước
 3. Trả lại, trở lại, ngược lại.
  to go back — trở lại, đi về
  to send back — gửi trả lại
  to bow back — cái chào trả lại
 4. Cách, xa.
  the house stands back from the road — ngôi nhà ở xa đường cái

Thành ngữ[sửa]

 • back and forth:
  1. Tới lui.
   to pace back and forth — đi tới đi lui
 • to go back on a friend: Phản bạn.
 • to go back on one's word: Không giữ lời hứa.
 • there and back:
  1. Đến đó và trở lại.
   it's 20 km there and back — từ đây đến đó vừa đi vừa về hết 20 kilômét

Ngoại động từ[sửa]

back ngoại động từ /ˈbæk/

 1. Lùi.
  to back a car into the garage — lùi ôtô vào nhà xe
 2. Ủng hộ (một kế hoạch... ).
  to back someone up — ủng hộ ai bằng mọi cách
 3. Đánh , đánh cuộc (một con ngựa... ).
 4. Đóng gáy (quyển sách).
 5. Cưỡi (ngựa).
 6. Cùng vào, tiếp vào (một văn kiện... ).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

back nội động từ /ˈbæk/

 1. Lùi lại.
 2. Dịu trở lại (gió).

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tham khảo[sửa]