storm

Từ điển mở Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

[ˈstɔrm]

Danh từ[sửa]

storm /ˈstɔrm/

 1. Dông tố, cơn bão.
 2. Thời kỳ sóng gió (trong đời người).
  storm and stress — thời kỳ sóng gió trong đời sống (của một người, của một quốc gia)
 3. Trận mưa (đạn, bom... ), trận.
  of abuse — một trận xỉ vả
  storm of laughter — một trận cười vỡ bụng
 4. (Quân sự) Cuộc tấn côngạt; sự đột chiếm (một vị trí).
  to take by storm — (quân sự) đột chiếm; lôi kéo (người nghe...)
 5. (Rađiô) Sự nhiễu loạn.

Nội động từ[sửa]

storm nội động từ /ˈstɔrm/

 1. Mạnh, dữ dội (gió, mưa).
 2. Quát tháo, la lối, thét mắng.
 3. Lao vào, xông vào, chạy ầm ầm vào.
  to storm somebody with questions — chất vấn ai dồn dập

Tham khảo[sửa]

Tiếng Hà Lan[sửa]

Sự biến
Dạng bình thường
số ít storm
số nhiều stormen
Dạng giảm nhẹ
số ít stormpje
số nhiều stormpjes

Danh từ[sửa]

storm – hơi bão: kiểu thời tiết với rất nhiều gió

Từ dẫn xuất[sửa]

Động từ[sửa]

storm: sự biến ngôi của động từ stormen ở thời hiện tại ngôi thứ nhất số ít (hoặc với jij (je) đảo phá), hoặc ở lối mệnh lệnh

Chia động từ[sửa]