support

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /sə.ˈpɔrt/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

support /sə.ˈpɔrt/

 1. Sự ủng hộ.
  to give support to somebody — ủng hộ ai
  to require support — cần được sự ủng hộ
  to speak in support of somebody — phát biểu ý kiến ủng hộ ai
 2. Người ủng hộ.
  the chief support of the cause — người ủng hộ chính của sự nghiệp
 3. Người nhờ cậy, nơi nương tựa, cột trụ (của gia đình... ); nguồn sinh sống.
  the sole support of one's old age — người nhờ cậy độc nhất trong lúc tuổi gìa
 4. Vật chống, cột chống.

Ngoại động từ[sửa]

support ngoại động từ /sə.ˈpɔrt/

 1. Chống, đỡ.
 2. Truyền sức mạnh, khuyến khích.
  what supported him was hope — điều khuyến khích anh ta là nguồn hy vọng
 3. Chịu đựng, dung thứ.
  to support fatigue well — chịu đựng mệt giỏi
 4. Nuôi nấng, cấp dưỡng.
  to support a family — nuôi nấng gia đình
 5. Ủng hộ.
  to support a policy — ủng hộ một chính sách
  to support an institution — ủng hộ (tiền) cho một tổ chức
 6. Chứng minh, xác minh.
  to support a charge — chứng minh lời kết tội
 7. (Sân khấu) Đóng giỏi (một vai).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /sy.pɔʁ/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
support
/sy.pɔʁ/
supports
/sy.pɔʁ/

support /sy.pɔʁ/

 1. Cây chống, cái đỡ, cái giá.
  Les supports de charpente — những cây chống sườn nhà
  Support pour éprouvettes — cái giá ống nghiệm
 2. (Hội họa) Mặt nền.
  Support de laque — mặt nền sơn
 3. (Nhiếp ảnh) Lớp nền.
  Support de film — lớp nền phim
 4. (Từ cũ, nghĩa cũ) Sự nâng đỡ; nơi nương tựa.
  Il a perdu son support — nó đã mất nơi nương tựa

Tham khảo[sửa]