Bước tới nội dung

fit

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

fit /ˈfɪt/

 1. (Từ cổ,nghĩa cổ) Đoạn thơ ((cũng) fytte).
 2. Cơn (đau).
  a fit of coughing — cơn ho
  a fit of laughter — sự cười rộ lên
 3. Sự ngất đi, sự thỉu đi.
  to fall down in a fit — ngất đi
 4. Đợt.
  a fit of energy — một đợt gắng sức
 5. Hứng.
  when the fit is on one — tuỳ hứng

Thành ngữ[sửa]

Danh từ[sửa]

fit /ˈfɪt/

 1. Sự làm cho vừa, sự điều chỉnh cho vừa.
 2. Kiểu cắt (quần áo) cho vừa.
 3. Cái vừa vặn.
  to be a tight fit — vừa như in
  to be a bad fit — không vừa

Tính từ[sửa]

fit /ˈfɪt/

 1. Dùng được; thích hợp, vừa hơn; xứng đáng.
  not fit for the job — không đủ khả năng làm việc đó
  a fit time and place for a gathering — thời gian và địa điểm thích hợp cho cuộc họp
 2. Đúng, phải.
  it is not fit that one treats one's friends badly — xử tệ với bạn là không đúng
 3. Sẵn sàng; đến lúc phải.
  to go on speaking till it is fit to stop — tiếp tục nói cho đến lúc cần phải nghỉ
 4. Mạnh khoẻ, sung sức.
  to feel fit — thấy khoẻ
  to look fit — trông khoẻ
  to be as fit as a fiddle — khoẻ như vâm; rất sung sức
 5. Bực đến nỗi; hoang mang đến nỗi (có thể làm điều gì không suy nghĩ); mệt đến nỗi (có thể ngã lăn ra).
 6. (Thông tục) (dùng như phó từ) đến nỗi.
  to laugh fit to split one's side — cười đến vỡ bụng

Thành ngữ[sửa]

 • not fit to hold a candle to: Candle.

Ngoại động từ[sửa]

fit ngoại động từ /ˈfɪt/

 1. Hợp, vừa.
  this coat does not fit me — tôi mặc cái áo này không vừa
 2. Làm cho hợp, làm cho vừa.
  to fit oneself for one's tasks — chuẩn bị sẵn sàng làm nhiệm vụ; làm cho mình đáp ứng với nhiệm vụ
 3. Lắp.
  to fit a spoke — lắp một nan hoa

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

fit nội động từ /ˈfɪt/

 1. Vừa hợp.
  your clothes fit well — quần áo của anh mặc rất vừa
 2. Thích hợp, phù hợp, ăn khớp.
  his plan doesn't fit in with yours — kế hoạch của nó không ăn khớp với kế hoạch của anh

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tham khảo[sửa]