land

Từ điển mở Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

[ˈlænd]

Danh từ[sửa]

land /ˈlænd/

 1. Đất; đất liền.
  to come insight of land — trông thấy đất liền
  to go by land — đi đường bộ
 2. Đất, đất trồng, đất đai.
  barren land — đất cãn cỗi
 3. Vùng, xứ, địa phương.
  one's native land — quê hương xứ sở
 4. Đất đai, điền sản.
  to own houses and land — có nhà cửa và đất đai

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

land ngoại động từ /ˈlænd/

 1. Đưa vào bờ; đổ bộ.
  to land troops — đổ bộ quân
 2. Dẫn đến, đưa đến, đẩy vào (một tình thế, một hoàn cảnh).
  extravagance will land a man in debt — ăn tiêu hoang phí sẽ đưa người ta đến mang công mắc nợ
 3. Đạt được, giành được; bắt được.
  to land a prize — giành được giải thưởng
 4. Đưa đi, giáng, đánh.
  to land a blow in someone's eye — giáng một quả đấm vào mắt ai
  to land a ball in the goal — rót bóng vào khung thành

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

Tàu vũ trụ Phoenix hạ cánh xuống Sao Hoả

land nội động từ /ˈlænd/

 1. Ghé vào bờ (tàu); hạ cánh (máy bay, phi thuyền, tàu vũ trụ); xuống đất, xuống xe (người); lên bờ (từ dưới tàu).
  to land at Odessa — cặp bến ở Ô-ddét-xa
  the plane landed safety — máy bay hạ cánh an toàn
 2. Rơi vào (tình trạng nào đó).
  to land in a fix — rơi vào tình thế khó khăn

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]