note

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

note /ˈnoʊt/

 1. Lời ghi, lời ghi chép.
  to make (take) notes — ghi chép
  I must look up my notes — tôi phải xem lại lời ghi
 2. Lời ghi chú, lời chú giải.
 3. Sự lưu ý, sự chú ý.
  worthy of note — đáng chú ý
  to take note of — lưu ý đến
 4. Bức thư ngắn.
  to drop someone a note — gửi cho ai một bức thư ngắn
 5. (Ngoại giao) Công hàm.
  diplomatic note — công hàm ngoại giao
 6. Phiếu, giấy.
  promisorry note — giấy hẹn trả tiền
 7. Dấu, dấu hiệu, vết.
  a note of infamy — vết nhục
  note of interrogation — dấu hỏi
 8. Tiếng tăm, danh tiếng.
  a man of note — người có tiếng tăm, người tai mắt
 9. (Âm nhạc) Nốt; phím (pianô).
 10. Điệu, vẻ, giọng, mùi.
  there is a note of anger in his voice — giọng anh ta có vẻ giận dữ
  his speech sounds the note of war — bài nói của hắn sặc mùi chiến tranh

Ngoại động từ[sửa]

note ngoại động từ /ˈnoʊt/

 1. Ghi nhớ, chú ý, lưu ý, nhận thấy.
  note my words — hãy ghi nhớ những lời nói của tôi
 2. Ghi, ghi chép.
 3. Chú giải, chú thích.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
note
/nɔt/
notes
/nɔt/

note gc /nɔt/

 1. Lời ghi, lời ghi chép.
  Carnet de notes — sổ ghi chép
 2. Lời chú, lời chú thích.
  Lire les notes à la fin du texte — đọc những lời chú thích cuối bài
 3. Thông tri, thông điệp, công hàm.
  Note de service — thông tri về công tác
  Note diplomatique — công hàm ngoại giao
 4. Bản kê tiền phải trả.
  Note d’électricité — bản kê tiền điện phải trả
 5. Lời nhận xét (một công chức); điểm, điểm số.
  élève qui obtient de bonnes notes — học sinh được điểm số tốt
 6. (Âm nhạc) Nốt; phím (đàn pianô).
  changer de note — đổi giọng, thay đổi thái độ
  chanter toujours la même note — nhắc mãi một điệu, nói đi nói lại điều gì
  être dans la note — đúng kiểu, phù hợp
  forcer la note — nói quá lên; làm quá lên
  prendre note de — chú ý điều gì ghi để nhớ (điều gì)

Tham khảo[sửa]