pound

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]


Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈpɑʊnd/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

pound /ˈpɑʊnd/

 1. Pao (khoảng 450 gam).
 2. Đồng bảng Anh.
  to pay four shillings by the pound — cứ mỗi bảng Anh trả bốn silinh; trả 20 rịu 4 ĩu đĩu
 3. (Xem) Penny_wise.

Thành ngữ[sửa]

 • pound of flesh: (Nghĩa bóng) Một đòi hỏi hợp pháp nhưng quá đáng.

Nội động từ[sửa]

pound nội động từ /ˈpɑʊnd/

 1. Kiểm tra trọng lượng tiền đồng theo trọng lượng đồng bảng Anh.

Danh từ[sửa]

pound /ˈpɑʊnd/

 1. Bãi rào nhốt súc vật lạc.
 2. Nơi giữ súc vật tịch biên; nơi giữ hàng hoá tịch biên.
 3. Bãi rào nuôi súc vật.
 4. (Nghĩa bóng) Nơi giam cầm, trại giam.
 5. (Săn bắn) Thế cùng, đường cùng.
  to bring a wild boar into a pound — dồn con lợn lòi vào thế cùng

Ngoại động từ[sửa]

pound ngoại động từ /ˈpɑʊnd/

 1. Nhốt (súc vật... ) vào bãi rào.
 2. Nhốt vào trại giam.

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

pound ngoại động từ /ˈpɑʊnd/

 1. Giã, nghiền.
 2. Nện, thụi, thoi (bằng quả đấm); đánh đập.
  to pound something to pieces — đập cái gì vỡ tan từng mảnh
  to pound someone into a jelly — đánh cho ai nhừ tử

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

pound nội động từ /ˈpɑʊnd/

 1. (+ at, on, away at) Giâ, nện, thoi, đập thình lình; (quân sự) nện vào, giã vào, oàng oàng vào.
  to pound at the door — đập cửa thình thình
  guns pound away at the enemy's position — đại bác nã oàng oàng vào vị trí địch
 2. (+ along, on...) Chạy uỳnh uỵch, đi uỳnh uỵch.

Tham khảo[sửa]