Bước tới nội dung

seal

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

seal /ˈsil/

 1. (Động vật học) Hải cẩu.
 2. (Như) Sealskin.

Nội động từ[sửa]

seal nội động từ /ˈsil/

 1. Săn chó biển.

Danh từ[sửa]

seal /ˈsil/

 1. Dấu niêm phong.
  leaden seal — dấu chì (niêm phong thùng rượu...)
 2. Con dấu, dấu triện, cái ấn, cái triện, ấn triện.
  the seals — ấn dấu (trao cho chủ tịch thượng nghị viện, bộ trưởng Anh)
  to return the seals — treo ấn từ quan
 3. Điềm báo trước, dấu hiệu.
  seal of dealth in one's face — điềm sắp chết hiện ra trên mặt
 4. Cái để xác định, cái để bảo đảm.
  seal of love — cái hôn; sự đẻ con (xác định, bảo đảm tình yêu)
 5. Xi, chì (để gắn, đóng dấu); cái bịt.
  vacuum seal — xì chân không
  labyrinh seal — cái bịt kiểu đường rối

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

seal ngoại động từ /ˈsil/

 1. Áp triện, đóng dấu, chứng thực.
 2. Đóng kín, bịt kín, gắn xi.
  sealed up windows — cửa sổ bịt kín
  to seal up tin — hàn kín hộp đồ hộp
  my lips are seal ed — tôi bị bịt miệng, tôi không được nói
  a sealed book — điều không biết, điều không thể biết được
 3. Đánh dấu, dành riêng, chỉ định, định đoạt, quyết định (số mệnh... ).
  death has sealed her for his own — thần chết đã chỉ định nàng
  his fate is sealed — số mệnh của ông ta đã được định đoạt
 4. Chính thức chọn, chính thức công nhận.
  sealed pattern — quy cách đã được công nhận; kiểu mẫu đã được công nhận
 5. Gắn (vật gì) vào tường; giữ (cái gì) ở một nơi kín.

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]