Bước tới nội dung

sort

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

sort /ˈsɔrt/

 1. Thứ, loại, hạng.
  a new sort of bicycle — một loại xe đạp mới
  people of every sort and kind — người đủ hạng
  these sort of men — (thông tục) những hạng người đó
  of sorts — linh tinh, lẫn lộn (kiểm kê)
 2. (Từ cổ,nghĩa cổ) Kiểu, cách.
  in courteous sort — kiểu lịch sự lễ phép
  in some sort — trong một chừng mực nào đó
 3. (Ngành in) Bộ chữ.

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

sort ngoại động từ /ˈsɔrt/

 1. Lựa chọn, sắp xếp, phân loại.
  to sort out those of the largest size — chọn loại lớn nhất ra
  to sort ore — tuyển quặng

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

sort nội động từ /ˈsɔrt/

 1. (Từ cổ,nghĩa cổ) Phù hợp, thích hợp.
  his actions sort well with his profession — những hành động của anh ta rất phù hợp với nghề nghiệp của anh ta

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
sort
/sɔʁ/
sorts
/sɔʁ/

sort /sɔʁ/

 1. Số mệnh, số phận.
  Les caprices du sort — số mệnh oái oăm
  un sort enviable — một số phận đáng thèm thuồng
 2. Thân phận, cảnh ngộ, hoàn cảnh sinh hoạt.
  Améliorer le sort du peuple — cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của nhân dân
 3. Sự rủi may.
  Le sort décidera — sẽ tùy sự rủi may
 4. Lời phù chú, câu ếm.
  Jeter un sort sur quelqu'un — đọc một câu ếm người nào
 5. (Số nhiều) (sử học) thẻ, thăm.
  Tirer des sorts — xóc thẻ
  faire un sort à quelque chose — làm nổi bật+ (thân mật) tận hưởng, ăn hết, nốc hết
  Faire un sort à un poulet — ăn hết con gà
  le sort en est jeté — xem jeter
  tenter le sort — cầu may
  tirer au sort — rút thăm

Tham khảo[sửa]