crop

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈkrɑːp/

Danh từ[sửa]

crop /ˈkrɑːp/

 1. Vụ, mùa; thu hoạch của một vụ.
  potato crop — vụ khoai
 2. (Số nhiều) Cây trồng.
  technical (industrial) crops — cây công nghiệp
 3. Cụm, nhom, loạt, tập.
  a crop of questions — một loạt câu hỏi
  a crop of bills — tập hoá đơn
 4. (Động vật học) Diều (chim).
 5. Tay cầm (của roi da).
 6. Sự cắt tóc ngắn.
  to have a close crop — cắt tóc ngắn quá
 7. Bộ da thuộc.
 8. Đoạn cắt bỏ đầu, khúc cắt bỏ đầu.
 9. Thịt bả vai (bò ngựa).

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

crop ngoại động từ /ˈkrɑːp/

 1. Gặm (cỏ).
 2. Gặt; hái.
 3. Gieo, trồng (ruộng đất).
  to crop a land with potatoes — trồng khoai một thửa ruộng
 4. Xén, hớt, cắt ngắn (tai, đuôi, tóc, mép sách, hàng rào... ).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

crop nội động từ /ˈkrɑːp/

 1. Thu hoạch.
  the beans crop ped well this year — năm nay đậu thu hoạch tốt

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]