dead

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

dead /ˈdɛd/

 1. Chết (người, vật, cây cối).
  to strike somebody dead — đánh ai chết tươi
  to shoot somebody dead — bắn chết ai
 2. Tắt, tắt ngấm.
  dead fire — lửa tắt
  dead volcano — núi lửa tắt ngấm
  dead valve — bóng đèn (rađiô) cháy (không dùng được nữa)
 3. Chết, không hoạt động; không sinh sản; hết hiệu lực; không dùng được nữa.
  dead money — tiền để nằm chết, không sinh lợi
  dead stock — vốn chết; hàng không bán được
  a dead spring — lò xo hết đàn hồi
  dead axle — trục không xoay được nữa
  the motor is dead — động cơ ngừng chạy
  dead language — tử ngữ
  dead window — cửa sổ giả
 4. cóng, tê bại, tê liệt.
  my fingers are dead — ngón tay tôi tê cóng đi
 5. Xỉn, không bóng (màu, vàng... ); đục, không vang (âm thanh... ).
  dead gold — vàng xỉn
  dead sound — tiếng đục không vang
 6. Không màng đến, không biết đến, chai điếng, điếc đặc không chịu nghe.
  dead to honour — không màng danh vọng
  dead to reason — điếc đặc không chịu nghe lẽ phải
  dead to all sense of honour — không còn biết thế nào là danh dự nữa
 7. Thình lình, hoàn toàn.
  to come a dead stop — đứng sững lại
  a dead faint — sự chết ngất
  dead calm — sự hoàn toàn lặng gió (biển)
  dead silence — sự im phăng phắc
  dead failure — thất bại hoàn toàn
  dead certainty — sự tin chắc hoàn toàn; điều hoàn toàn chắc chắn
 8. (Điện học) Không có thế hiệu.

Thành ngữ[sửa]

Danh từ[sửa]

dead /ˈdɛd/

 1. (The dead) Những người đã chết, những người đã khuất.
 2. Giữa.
  in the dead of winter — giữa mùa đông
  in the dead of night — lúc nửa đêm, lúc đêm khuya thanh vắng

Thành ngữ[sửa]

Phó từ[sửa]

dead /ˈdɛd/

 1. Đúng vào, ngay vào, thẳng vào.
  dead in the centre — đúng ngay vào giữa
  dead on time — đúng giờ
  the wind was dead against us — gió tạt thẳng vào mặt chúng tôi
 2. Hoàn toàn.
  dead asleep — ngủ say như chết
  dead drunk — say bí tỉ, say không biết gì trời đất
  dead tired — mệt rã rời
 3. Hằn lại, sững lại.
  to stop dead — đứng sững lại

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tham khảo[sửa]