direct

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /də.ˈrɛkt/
Hoa Kỳ

Ngoại động từ[sửa]

direct ngoại động từ /də.ˈrɛkt/

 1. Gửi, viết để gửi cho (ai), viết cho (ai); nói với (ai), nói để nhắn (ai).
  to direct a letter to someone — gửi một bức thư cho ai
  to direct one's remarks to someone — nói với ai lời nhận xét của mình
 2. Hướng nhắm (về phía... ).
  to direct one's attention to... — hướng sự chú ý về...
  to direct one's efforts to... — hướng tất cả sự cố gắng vào...
  to direct one's steps to a place — hướng bước đi về chốn nào
  to direct one's eyes in some direction — hướng mắt nhìn về hướng nào
 3. Chỉ đường; hướng dẫn, chỉ đạo, chi phối.
  to direct someone to some place — chỉ đường cho ai đến chỗ nào
 4. Điều khiển, chỉ huy, cai quản.
  to direct a business — điều khiển một công việc kinh doanh
  to direct the operations — (quân sự) chỉ huy những cuộc hành quân
 5. Ra lệnh, chỉ thị, bảo.
  to direct someone to do something — ra lệnh (bảo) ai làm gì
  to direct that... — ra lệnh rằng..., bảo rằng...

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

direct nội động từ /də.ˈrɛkt/

 1. Ra lệnh.

Chia động từ[sửa]

Tính từ[sửa]

direct /də.ˈrɛkt/

 1. Thẳng, ngay, lập tức.
  a direct ray — tia chiếu thẳng
  a direct road — con đường thẳng
 2. Thẳng, trực tiếp, đích thân.
  to be in direct communication with... — liên lạc trực tiếp với...
  direct taxes — thuế trực thu
  direct speech — nói cách trực tiếp
  direct method — phương pháp trực tiếp
 3. Ngay thẳng, thẳng thắn; rõ ràng, không quanh co úp mở, minh bạch, rạch ròi.
  a direct argument — lý lẽ rạch ròi
 4. Hoàn toàn, tuyệt đối.
  to be in direct contradiction — hoàn toàn mâu thuẫn
  in direct opposition — hoàn toàn đối lập
 5. (Thiên văn học) Đi từ tây sang đông, thuận hành.
 6. (Âm nhạc) Không đảo.
 7. (Ngôn ngữ học) Trực tiếp.
  direct object — bổ ngữ trực tiếp
 8. (Vật lý) Một chiều.
  direct current — dòng điện một chiều

Phó từ[sửa]

direct /də.ˈrɛkt/

 1. Thẳng, ngay; lập tức.
 2. Thẳng, trực tiếp.
  to communicate direct with... — liên lạc trực tiếp với...

Tham khảo[sửa]